Patrzysz na wiadomości wyszukane dla słów: Wzór protokołu odbioru
Wiadomość
  i2c - 2051<->2051

lamersko z mej strony: a jak?


Linię RxD jednego procesorka łączysz z linią TxD drugiego. Teraz bierzesz  
linię TxD "jednego" i łączysz z linią "RxD" drugiego. Robisz w ten sposób  
"krzyżówkę". Oczywiście masy tych obu uK muszą być równiez połączone.
Najwygodniej tego typu system zorganizować w oparciu o przerwania. UART ma  
tę cechę, że po odbiorze słowa może generować przerwanie. To z kolei może  
posłużyć do interpretacji odebranego bajtu. Nadając bajt wystarczy, że  
wpiszesz go do rejestru SBUF i to wszystko. Moim zdaniem jednak cała  
trudność tkwić będzie nie tyle w połączeniu uK i wysyłaniu czy odbiorze  
bajtów, ile we właściwym zorganizowaniu protokołu komunikacyjnego tak, aby  
procesory nie "wtryniały" się sobie nawzajem. I to jest właśnie wyzwanie...
Na pewno potrzebny będzie jakiś prosty arbitraż do rozsądzenia kto nadaje  
a kto odbiera. Można do tego celu wykorzystać ot chociażby wolną linię  
portu, coś na wzór linii SS w SPI. Można również cały protokół transmisji  
zorganizować na zasadzie master - slave tzn. master pyta slave o dane i  
oczekuje na odpowiedź. Obawiam się, że wiele będzie zależeć od twojej  
inwencji a "gotowca" raczej nie dostaniesz...

Jacek

 
  Dostawa produktów MPS na 2008 r. PN 1/MPS/2008
L.Dz. 2146/08 Łódź, 21 marca 2008 r.

www.army.mil.pl

DOTYCZY: INFORMACJI NR 2 W ZAKRESIE MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( sygn. postęp. PN 1/MPS/2008) Art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Jednostka Wojskowa Nr 1933, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów Mps na 2008 r. (sygn. PN1/MPS/2008) zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp. zawiadamia Wykonawców o następujących modyfikacjach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ w poz. 4 rozszerza rodzaje opakowań o opakowania 0,9 kg i 1,8 kg.
2. Do § 3 pkt 9 wzoru umowy zamawiający dodaje zdanie „ - protokołów odbioru jakościowego wystawionego przez 4 RPW w Gdańsku zgodnego z normą NO-91-A260 w zakresie WTWT-MPS-096, dla pozostałych parametrów NO-91-A260 producent ( dostawca ) dostarczy dokumenty ( zaświadczenia) potwierdzające fakt ich wcześniejszego wykonania.

DOWÓDCA

płk dypl. Tadeusz Łomonos

M.D. 444760
21.03.2008 r.
  PN NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO MASKI MP-5
Wrocław dnia.......11.2007r.

wg. rozdzielnika

Dotyczy: WT na torby na maski MP-5

W odpowiedzi na pismo dotyczącego przetargu na dostawę części do maski przeciwgazowej MP-5 –TECH/583/2007 przesyłam Warunki Techniczne dla torby wzór 2007.
Jednocześnie § 5. wzoru umowy otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie
„Warunki dostawy i odbioru
1. Odbioru technicznego towaru dokona Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe wskazane przez Departament Zamówień Sił Zbrojnych. .
2. Sprzedawca na 5 dni przed terminem gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru powiadomi …. RPW adres ………..……. tel. kontaktowy ………….
3. Dostarczony produkt będzie wyprodukowany w roku 2007.
4. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika odpowiada Sprzedawca. Dostarczony towar będzie fabrycznie nowy. Wyroby będą dostarczone w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. Odbioru ilościowego dokona Kupujący w miejscu dostawy.
Warunkiem dokonania odbioru ilościowego przez Kupującego będzie dostarczenie przez Sprzedawcę wraz z towarem dowodu dostawy (np. faktura, wz, list przewozowy,) oraz protokół odbioru technicznego,
Przyjęcia towaru odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 13.00”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.11.2007 do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2007. o godz. 12.00.

Załączników 2 na 18 stronach
Zał. 1 na – 17 str. – tylko adresat
Zał. 2 na 1 str. – a/a rozdzielnik

DOWÓDCA

cz.p.o. ppłk Andrzej SZPONAR
  Kontrowersyjne uwagi TDT podczas "kontroli"
witam
ja taki odbiór miałem w 2005r.
wszystkie przygotowania do odbioru stacji wykonałem zgodnie z wzorem protokołu jakim posługuje się TDT (był swego czasu dostępny na naszym forum).
odbiór przez TDT odbył się bardzo sprawnie i bez uwag bo wszystko było przygotowane zgodnie z w/w protokołem.
ale jak to w Polsce co region to widocznie inne obyczaje.
pozdrawiam
 
  Instalacja elektryczna odbiór
Witam!
Kto powinien odbierac to juz bylo.
I w zaleznosci od regionow na protokole odbioru wystarcza uprawnienia pomiarowe i dozorowe


Czyli protokołem odbioru jest protokół z pomiarów? Jeśli nie to jest jakiś z góry określony wzór protokołu odbioru?
  odgromówka
Witam
Cytat kolegi czarneckizenon:
podłaczyli pomost metalowy po którym poruszają się osoby między budynkami do instalacji odgromowej ,czym to grozi .

Raczej należy zadać pytanie czym grozi niepodłącznie rusztowania do uziemionej instalacji piorunochronnej.

Rusztowanie tak jak każda inna budowla powinno posiadać instrukcję eksploatacji, montażu oraz projekt techniczny odnośnie konkretnego przypadku. Rusztowanie podlega pod wykaz norm, które ustalają dopuszczalne obciążenia statyczne, dynamiczne, dopuszczalne parcie wiatru, zasady kotwienia, ilość poziomów roboczych a nawet wzór protokołu odbioru i wiele innych zagadnień.
Jednym z zagadnień protokołu odbioru rusztowania jest sprawdzenie instalacji piorunochronnej poprzez pomiar oporności. Aby rusztowanie było dopuszczone do eksploatacji musi przejść w/w badania oraz muszą być wyznaczone czasokresy badań okresowych.

Regulacja prawna dotycząca rusztowań to:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 roku )
które jasno określa że:
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

dostępne tutaj:
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=3135

Temat był już poruszany prze kolegę azor77
tutaj:
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=1256
  ="nd();" >Najbardziej wyautostradowana gmina UE
No i "Więcławskie" a nawet "Pietrki" krwistej sraczki dostały jak se SIWZa i wzory umów poczytały.

To ja tylko chciałem roztłomaczyć "Więcławskim" i "osobie merytorycznej", że przystępując do przetargu akceptują warunki SIWZ i umowy a tam stoi jak byk:
- 24 miesiące gwarancji
- rękojmia!!! a ponieważ umowa jej nie skraca ani nie wydłuża to zgodnie z KC dla robót budowlanych wynosi ona 3, słownie: TRZY lata!
- na każde piardnięcie zamawiającego, przez TRZY lata "Więcławski" ma warować przy dziurze w drodze w godzinie i dacie oznaczonej pismem tegoż i pokornie nastawiać dupę do bicia
- w SIWZ jest powołana PN-S-02205 i tam stoi jak byk, że ostatnie (górne) 20 centów ma mieć wskaźnik zagęszczenia = 1, słownie JEDEN. Norma określa też inne na pewno znane "wykonawcom z trzydziestoletnią praktyką" parametry.

No i dupa zbita, bo ja nie widzę możliwości dokonania odbioru robót przez "osobę merytoryczną" bez dostarczenia przez wykonawcę wyników badań geotechnicznych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W świetle zapisów SIWZ i umowy, każde skwitowanie robót jednym zdaniem jak w przedstawianym nam "protokole odbioru ul. Kisielewskiego", będzie zwykłym przestępstwem ściganym z urzędu. Ukłony "Więcławskim" i "osobie merytorycznej.
PS. Podrzucę jutro zgrzewkę cukru, bo ponoć te hektolitry kawy spijane w norze "osoby merytorycznej" przez zainteresowanych "bieżącym utrzymaniem" cosik zgorzkniały od wczoraja
  Akty notarialne (ostateczne)
MIB, mam nadzieje, ze masz racje ale juz raz z nimi podpisalem taka umowe przy odbiorze lokalu, ktory odebralem na poczatku pazdziernika. Chodzi dokladnie o czynsz. Zgodnie z zapisami w protokole odbioru przejalem na siebie obowiazek ponoszenia kosztu z utrzymaniem nieruchomosci. Pomyslalem sobie, ze jak moge placic czynsz jak jeszcze nie ma pozwolenia na zasiedlenie?. Niestety jest to sprawa praktycznie bezdyskusyjna, poniewaz odebralem mieszkanie i nie mialo wplywu to, ze nie bylo pradu, cieplej wody, ogrzewania, ze byl wszedzie syf - czynsz trzeba placic. Podpisujac swiadomie akt notarialny z takim zapisem w polowie zamykasz sobie droge do roszczen. No i teraz szukaj rzecznikow, prawnikow i roznych interpretacji prawa....


Wtedy to nie była umowa, tylko jak sam zaznaczyłeś protokół odbioru - jeśli były jakieś usterki można było go nie podpisywać i żądać ich naprawienia. Inna jest sprawa z umową sprzedaży i sytuacją stosowania przez przedsiębiorców tzw. wzorów umów w kontaktach z konsumentami (czyli umów wielokrotnego użytku, nienegocjowanych indywidualnie, a przygotowanych z góry przez przedsiębiorców) - tu prawo zabrania stosowania klauzul niedozwolonych i kropka - w ten sposób chroniona jest strona słabsza.

Co do "czynszu" my przyjęliśmy zasadę, że należy płacić. Tym bardziej, że jego większość to zaliczki na wodę, śmieci, ogrzewanie, które i tak będą później rozliczone według indywidualnych liczników.
  1
AKTUALIZACJA
- sala
- menu
- zaproszenia rozdane
- orkiestra
- fotograf i kamera
- fryzjer + makijaż
- zamówiona suknia (już się szyje)NIEDŁUGO ODBIÓR
- zawieszki na wódeczkę
- winietki
- kościół (data+godzina)
- pozwolenie na ślub
- obrączki
- wybrany wzór i smak tortu
- lista gości
- zawieszki na winko
- winko
- zaliczka na salę
- buty
- bielizna ( w tym podwiązka)
- wybrani i zawiadomieni świadkowie
- załatwione NP i poradnia
- wybrane ciasta i mniejsze torty
- biżuteria ślubna
- suknia na poprawiny
- zamówione kwiaty
- garnitur do ślubu dla M
- garnitur na poprawiny dla M
- buty dla M
- kamizelka i krawat
- Akt Chrztu M.
- zakupiona wódka
- wygłoszone zapowiedzi w 3 parafiach
- spisany i podpisany protokół przedślubny
- podziękowania dla rodziców
- materiały do dekoracji sali weselnej i domu
- buty na poprawiny
- diadem
- w większości potwierdzona lista gości
- wysłane zawiadomienia
- zamówiona dekoracja kościoła
  Ile zapłacimy TBS-owi za administrację i niektóre madia
Myślę, że z założeniem wspólnoty trzeba poczekać do otrzymania aktów notarialnych - tego raczej nie przeskoczymy. A co do podpisywania oświadczeń, to w protokole zdawczo-odbiorczym zawsze wpisywany jest stan liczników z dnia odbioru, więc nie widzę powodu, dlaczego u nas miałoby być inaczej.
Dziś już jest za późno, ale w poniedziałek z samego rana zobowiązuję się zadzwonić do Pana Adama i zapytać, czy może mi przesłać wzór takiego protokołu/oświadczenia. Zdecydowanie lepiej wcześniej wiedzieć, co się ma podpisać. Jak się czegoś dowiem, to napiszę i wkleję ten wzór (jeśli tylko Pan Adam mi go prześle).
  Umowa z Energiapro
znalazłem trzeba mieć protokół odbioru i dowody osobiste, ale nie znalazłem nigdzie od której godziny (najwcześniej) można się tam zgłosić
i czy to gdzies na parterze czy na piętrze?


A więc:
EnergiaPro Trzebnicka 35/37 p. 004 (parter). Jest kolejka do pokoju 003, więc warto zapytać, żeby nie stać )
Przed wejściem do pokoju znajdują się formularze, w gablotce wzór - jak wypełniać. Należy wypełnić dokumenty w 2 egzemplarzach. Jeśli podczas podpisywania umowy nie ma wszystkich właścicieli lokalu to trzeba mieć upoważnienie np. żony (Wzór na stronach EnergiiPro - http://www.wr.energiapro.pl/?sub=obsluga/klient/umowy) oraz dowód osobisty osoby, która wystawiła upoważnienie, w celu weryfikacji poprawności danych. Należy też znać NIP właściela/li mieszkania. Przydaje się także protokół odbioru mieszkania.
W sumie 5 minut wypełniania dokumentów, 10 minut załatwiania formalności w pokoju.
Biuro otwarte od 7.30.
Ja załapałem się na dzisiejszy termin podłączenia(wczoraj podpisywałem umowę). Kolejne podłączenia mają mieć miejsce po 28.03 ze względu na odczyty liczników. Jest jednak szansa, że zostaną oddelegowani dodatkowi monterzy i podłączenia zostaną przyspieszone.
  Ocena PBI
Ze swojej strony powiem, że gdy przyszło do odbioru to uwagi miałem nie do PBI tylko do tego inspektora ze spółdzielni. To że odbiór się rozłoży na raty wiedziałem od dawna bo parę znajomych osób odbierało miaszkania (w Archicomie i jakiś innych firmach). Widziałem co mam sprawdzac, załatwiłem sobie 2m poziomice itp, i panowie z PBI szlifowali mi nierówne sciany, poprawiali działowe, posadowienie drzwi itp, niemniej wszystko bez szmerania, po prostu dlatego że nie podpisałem odbioru. Tyle że przy 3 odbiorze który przeszedłby bez incydentów bo w sumie wszystko było poprawione "nasz" inspektor chyba stracił ciepliwośc, bo zachciało mi się czytac protokół odbioru samemu (wcześniej on mi go przeczytał). Gościu żachnął się czy uważam go za oszusta i mu nie ufam. Żeby nie zadrażniac dałem sobie siana i żałuję, bo okazało się, ża zabrakło gniazdka napięciowego do kuchenki niezgodnie z tym co było w protokole - pomyłka budowlańców ale inspektor chciał chyba po prostu to pchnąc, co bynajmniej nie stawia go za wzór uczciwości.

A jeśli chodzi zarówno o kierownika budowy (taki starszy troszkę gościu), jak i mistrza (taki młody chłopak, Bartek chyba czy jakoś tak) to moim zdaniem obaj sprawili sie świetnie, zwłaszcza że wszelkie moje uwagi co do wykonania zaraz były uwzględniane i w czasie odbioru nie usiłowali naciskac ani nic podobnego (jak to się zdarza w niektórych firmach) a i po odbiorze pytali czy nic sie nie dzieje itp. Generalnie bardzo mili i kompetentni.
  Umowa in blanco
marcij --> no ja rozumiem, że pośrednik właśnie nie zosstawia pieniędzy za auto.

mat4u --> Umowa użyczenia między Tobą a pośrednikiem na pewno będzie tu dużym zabezpieczeniem ale umieść w takiej umowie wartość oraz stan techniczny pojazdu oraz klauzule, że wydanie i odbiór pojazdu będzie potwierdzony protokołem wydania/odbioru. Dobrze byłoby zamieścić wprost informacje ile i w jakim czasie pośrednik ma zapłacić w przypadku niezwrócenia lub usterki samochodu. Wzór takiej umowy na pewno gdzieś w sieci jest.

Jeśli chodzi o samą umowę kupna/sprzedaży to zawrzyj w umowie informacje, że przeniesienie własności pojazdu na kupującego nastąpi po opłaceniu, czli jak będziesz miał kasę w ręce. Oświadczenie otrzymania kasy wyślesz kupującemu listem poleconyma albo kurierem. Jest to najmniej ryzykowne dla Ciebie a jeśli kupujący będzie płacił przelewem to dla niego też jest to bezpieczne. Kwestie prowizji dla pośrednika niech pośrednik ustali sobie sam poza umową.
  Końcowe akty notarialne cukrowa 13,13a
Z tego co mi sie udało dowiedzieć, szukając po internecie i dzwoniąc do naszego Urzedu na sztabowej wynika jasno, że do odliczenia potrzebny jest protokół ( Pani nawet o umowie nic nie mówiła - ja nie mam jej podpisanej przez notariusza ) i oczywiscie zameldowanie, chociażby dlatego żeby podlegac pod ten urząd.

ciekawe tylko czy sie zdazysz zameldowac ... bo co bedzie jak meldunek bedzie juz z 2006 roku - czy wedlug tego co napisales zalapiesz sie na ulge ?
Prawda jest taka ze urzedy roznie to interpretuja i faktycznie najlepiej zadac im pytanie droga oficjalna.
Wedlug mnie meldunek nie jest potrzebny - co jesli masz kilka mieszkan - czy mozna miec kilka meldunkow ?
I co wtedy z ulga - z tego co pamietam to w ustawie jest napisane iz musisz miec tytul prawny (czy cos takiego) - czytalem w gazecie prawnej ze umowa uzyczenia jest takim dokumentem (byl nawet wzor bo kilka elementow takiej umowy jest bardzo wazne) - natomiast nie wiem czy protokol odbioru jest takim dokumentem ....
  Po odbiorze
A jak wyglada klatka schodowa? W poniedzialek Eko-Bauki powiedziały mi, ze maja zamiar pomalowac dopiero jak sie wszyscy wprowadza (?!) a to ze wzgledu na to, ze jak sie bedziemy wprowadzac to sciany ubrudzimy. No niby myslenie dosyc sensowne, tylko jak sobie pomysle, ze zasiedlanie takiego budynku z reguly trwa z rok, albo dluzej to juz troche mniej mi sie usmiecha tak dlugie ogladanie "surowej" kaltki. Co wy na to?
Co do odbiorow, to w umowie zapisane mam, ze przy odbiorze mieszkania ma byc oddana cala infrastruktura (parking, smietniki, plac zabaw, itp.), z tego co widzialem, to na razie wyglada to cieniutko. Boje sie, ze wzorem innych osiedli, (jak wszyscy podpisza im protokoły) wyegzekwowanie dokonczenia tych "dodatkow" moze byc trudne.
  Kto NIE może wykonywać świadectw charakterystki
Może to nie tak. Co do modyfikacji to chodzi o to, że inżynierowie maja wg PB takie same prawa ięc tutaj inżynierowie (bez mgr) sa wyjęci spod prawa. Do ŚE nie jest potrzebny tytuł mgr inż, inż. ale może wystarczy technik z uprawnieniami i wiedza zawodową. Co do budowlanki to największy udział w obliczeniach ma wiedza z zakresu instalacji sanitarnych. To już pisałem i jak ktoś nie wierzy niech sprawdzi na każdej uczelni program studiów. Szkoda, że Kolega twierdzi, że ŚE i audyt to nie budowlanka. rozumiem jest to astronomia - wróżenie z gwiazd. Zatem proszę zgłosić to MI z propozycją do Sejmu, żeby wykreślili odpowiednie zapisy z PB wtedy zostaną ŚE i audyt dla jedynie magistrów po dokształtach. Dziękuję, ze Kolega uświadamia mnie w zakresie wyposażenia obiektów budowlanych, dziękuję bo do tej chwili nie wiem co podpisywałem w projektach lub w protokołach odbioru obiektów budowlanych. No właśnie to są wyniki dokształtów. Teoria ok. ale wiedza techniczna w tym zakresie "0"; to nie wasza wina tylko tych którzy akceptują programy szkoleń. Po pytaniach widać co się dzieje - ... po owocach ich poznacie ... Wskażniki, wzory formułki, ale kiedy je zastosować jak wybrnąć z problemów technicznych żadnej wiedzy. Dowód zadałem pytanie, problem i nikt nawet nie podjął tematu. Bojkot ok. ale to Ty lub inni się spotkacie w praktyce min z takimi problemami. Resztę "wycieczki" odpuszczam, a aluzje o jakiś groźbach traktuję jako nieporozumienie. Szkoda Kolego, że tak przyjmujesz elementy dyskusji.
  Moduł Notatnik a Szkółka
Dawien dawno słyszałem o takich planach, ale ekstra dla szkółkarzy nikomu nie chciało się chyba tej sprawy sfinalizować na poziome programu. Szkółkarze długo jeszcze będą skazani na robienie bardzo wielu rzeczy "na piechotę". Nawet jeżeli w końcu pojawi się oprogramowanie dla szkółkarzy Taxus, to jedynym ułatwieniem będzie (o ile dobrze pamiętam) generowanie protokołu odbioru przy okazji wypełniania Kroniki Szkółki, a ta niestety też będzie wchodzić "z palca" Zostaje więc co lepiej się posługującym excelem zabawa wg wzoru obowiązującego w danym n-ctwie.
  Prad
Czsekajcie, bo czegos nie rozumiem. Czy to oznacza, ze mam skladac podanie o przylaczenie do mieszkania pradu? A jesli tak to jak i gdzie, bo podany tu wzor umowy juz na tej stronie nie istnieje :/

jesli juz go tam nie ma, to poszukaj gdzies tam na stronie moze dali, a moze zmienil sie druk (po uwolnieniu rynku energetycznego).
W kazdym razie nalezy sie udac na ulice trzebnicka do energii pro i tam sie sklada podanie o podlaczenie (nie musisz od nich kupowac energii, ale oni musza ci ja dostarczyc - sa dwie oplaty za energie i oplata przesylowa)
Do tego potrzebujesz chyba (juz nie pamietam) protokolu odbioru mieszkania...albo umowy przedwstepnej...niech mnie ktos poprawi...
  Gwaracja bankowa - zab. należytego wyk. umowy - do kiedy???
O, a tu się poniek?d zgodzę z Piterem. Nie mówię, że uznam zamówienie za wykonane po 15 latach, ale zanim podpiszę protokół odbioru sprawdzę, czy budynek jest pi razy oko ok (cóż, od tego s? inspektorzy, którzy po nim poł?ż?, pomierz? i takie tam) albo czy pralka w ogóle działa (cóż, od tego s? też inspektorzy, którzy wiedz?, któr? wtyczkę do którego gniazdka... ;)). Nie będę w stanie ustrzec się każdej wady ukrytej, ale bubla, którego już teraz zobaczę, nie przyjmę. Inna sprawa, że procedura odbioru powinna być we wzorze umowy jednak jako? opisana :)

Choć, oczywi?cie, będę mieć problem przy setce pralek, i pewnie w takiej sytuacji ów proces odbioru będzie odrobinę uproszczony...
  Pomiary w starych instalacjach
Zgadzam się przepisy stare. Nikt do syrenki nie zastosuje katalizatora i czego tam jeszcze i jeżdzić można.
Jedna uwaga we wzorze napięcie trzeba pomnożyć przez 0,8 też kiedyś było długo dyskutowane po co, ale wyjaśnie jest zbyt długie.

Druga uwaga jeśli ktoś do starej instalacji włączy np. komputer i dojdzie do jego uszkodzenia niech nie liczy na odszkodowanie np od ZE choćby to była ich ewidentna wina.
Tłumaczenie jest takie, że stara instalacja nie miała ochrony przepięciowej i inne były dla niej wymagania ( np. spadków napięcia) oraz inaczej były konstruowane odbiorniki. Natomiast nowe odbiory są przystosowane do innej instalacji, są wrażliwsze i nieprzystosowane do starego typu instalacji.
Trochę racji mają również wymagając dowodów prawidłowej eksploatacji instalacji i pokazania wszystkich niezbędnych protokołów dopiero wtedy jest rozmowa o odszkodowaniu: kiedy, jak, dlaczego?
Ja zawsze ostrzegam inwestora o takich skutkach i namawiam do modernizacji niestety z miernym skutkiem brak kasy, bieda bieda i jeszcze raz bieda.
Ale na pocieszenie w Berlinie, Paryżu itd. wystarczy zejść z głównych ulic i jest to samo, mieszkałem w domku gdzie zero miało bezpiecznik topikowy, w łazience wyłącznik oświetlenia był nad wanną. Zapewniano mnie, że sieć jest TN-C
  pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacji zab.
Witam kolegę „Adam Nalewalski” i wszystkich kolegów na FORUM.

ZE może sobie chcieć. Ale jaka podstawa prawna? Kiedyś wiele lat temu podczas odbioru układu ZSR przez ZE ich pracownik zakwestionował odbiór stwierdzając że zainstalowana płyta nie jest z rezoteksu gdyż jest on bardzo ciemny a ta płyta jest dużo jaśniejsza. Gdy po paru dniach przedstawiłem odpowiednie dokumentu to przeprosił ale odbiór był opóźniony o kilka dni.
Wył. ma jeden układ RDC i jeden przewód PE więc aby wykonać pomiar podłączam przyrząd do L1 – przyrząd wskazuje napięcie. Jeżeli napięcie jest normalne wykonuję pomiar. Inną sprawą jest badanie odbiornika 1-fazowego. W tym przypadku mierzymy jego pętlę z własnej fazy.
Tym bardziej przy nowej instalacji z nowym RCD to nie ma sensu.
Jak wyglądają protokoły dla trzech pomiarów RCD. Czyżby te niektóre ZE miały własne opracowania. A może jeszcze program komputerowy z takimi wzorami.
Jak wspomniałem – nie zaszkodzi. Jeżeli ZE każe to zapewniam że mądry inwestor zapłaci tylko za jeden pomiar.

Pozdrawiam Krystyn
  Analiza sondy: jak piszesz protokół
Panie Krystyn, ja nie popełniłem błędu tylko oparłem się na faktach, czyli wzorach protokołów które trafiają jako dokumenty do ZE i inwestorów. Nie wiem czy widział Pan opracowanie - standardy jakościowe wykonania i odbioru robót w ZE . Do tego opracowania dołączone są wzory protokołów pomiarów, dla których wykonawca nie musi wysilać się w obliczeniach.

Pozdrawiam
  Zakończenie budowy

Witam!

prosto i zrozumiale jakie papiery należy skompletować do Pow. Insp. Nadz.
Budowlanego. Czy trzeba "Zawiadomić o zakończeniu budowy"


tak, Nadzór Budowlany wydaje decyzję o przyjęciu zgłoszenia zakończenia
budowy i pozwoleniu na użytkowanie (chyba tak to się nazywa ale nie mam go
w tej chwili przed oczami). Ten dokument "ważny" jest od razu. Mi został
wydany w przeciągu trzech dni od przyjęcia dokumentów.
Jak już będziesz go miała możesz od razu załatwiać numer domu (jeśli go nie
masz), zmieniać taryfę elektryczną, meldować się, itd...

z "Wnioskiem o pozwolenie na użytkownie", czy wystarczy to drugie? (znajduje
w necie wzory obydwu pism, ale wykaz załączników jest identyczny).


oryginał wypełnionego dzienika budowy, protokoły odbioru instalacji i
przyłączy z pomiarami, oświadczenie kierownika budowy, mapy z
inwentaryzacją przyłączy i budynku, opinie kominiarskie, projekt, rysunki
ze zmianami w stosunku do projektu

Czy rzeczywiście należy załączyć "Stanowisko organów wymienionych w art.56
ustawy Prawa budowlanego tj. PIOŚ, PIS, PIP, PSP"


tylko jeśli tak zapisano w pozwoleniu na budowę

Mam już mętlik w głowie ~~8-(
Aha, czy inspektor w trakcie odbioru rzeczywiście wszystko mierzył i
sprawdzał?się do przejrzenia dostarczonej dokumentacji, kwit odebrałem po trzech
dniach

TIA, Pozdrawiam
Weronika


--
pozdrawiam
Jan Miś

jan_mis#op{kropka}pl

  CC1000 ile "bajtów charakterystycznych" po preambule
| CRC, najlepiej 16 bitowe wyłapie wszystkie problemy zarówno z fałszywymi
| jak i przekłamanymi ramkami. Jest uniwersalniejsze.
Zgadzam się ale ważne też jest aby jak najszybciej odrzucić śmieci.


Może analizuj parametry czasowe? Szansa że przypadkowy szum będzie miał
takie parametry jak prawidłowa transmisja bardzo szybko maleje w funkcji
długości ramki. Po prostu odrzucasz ramkę jeżeli czas między kolejnymi
bitami / bajtami jest większy niż pewna założona granica.
Jak pisałem wcześniej, analizuję też pewne cześci protokołu np sprawdzam
zakres takich parametrów jak ilość danych, adresy urzadzeń, numery poleceń
itp. Jeżeli parametr jest spoza zakresu odrzucam ramkę i wram do fazy
protokołu zajmującej się detekcją preambuły.

W przypadku, gdy moja ramka składać się będzie z ok 70 bajtów,
nie mogę pozwolić sobie aby dopiero po odebraniu całej ramki
stwierdzać, że odbierałem śmieci.


Moim zdaniem to bardzo długa ramka. Spróbuj zrobić test określający
optymalną długość ramki w Twoich warunkach. Wysyłaj ustalony wzór np 0x01,
0x02, 0x03... o różnej długości (10, 20, 30... 100, 150, 200) bajtów i
sprawdzaj jaka liczba ramek dotrze w całości, oczywiscie w warunkach
zbliżonych do rzeczywistych.
Im dłuższa ramka tym większa podatność na przekłamanie i ewentualna
retransmisja zajmuje wiecej czasu. Z drugiej strony lepszy jest stosunek
danych użytecznych do wszystkich danych przesyłanych w ramce.
Wylicz przy jakiej długosci ramki masz największą przepustowość.
Być może okaże się że efektywniej będzie przesyłać to w ramkach krótszych.
Typowe zadanie optymalizacyjne ;-)

Jest to ważne z tego względu,
że w połowie odbierania tej ramki z szumami zacząć może się ramka
z danymi prawidłowymi, przez co mogę ją stracić.


Tak czy inaczej musisz mieć protokół zapewniający pewność przesyłu danych.
Jeżeli ramka nie dotarła trzeba ją retransmitować. U siebie potwierdzam
prawidłowy odbiór każdej ramki. Jeżeli nie ma potwierdzenie odbioru, nadawca
sam wysyła ponownie ramkę. Oczywiście liczba powtórek jest ograniczona
protokołem. Jeżeli nie przejdzie pomimo iluś tam retransmisji zgłaszam błąd
łącza.
Można też numerować ramki. Jeżeli ostatnio przyszła ramka 55 a potem 57 to
trzeba wysłać żądanie ponownego przysłania ramki 56. Takie rozwiązanie
wymaga wiekszej ilości pamięci.
Generalnie można wymyslić wiele metod zapewniających poprawną transmisję.
Wiele zależy od aplikacji i nie ma uniwersalnych rozwiązań. Czasami warto
poczytać jak się to robi w standardowych protokłach np ZigBee.

  o gwarancji

| witam
| popsulo mnie sie urzadzenie do odtwarzania mp3 takie male przenosne :)
| w umowie jest ze nabywca musi dostarczyc sprzet do producenta
| i pan w sklepie mowi mi ze to ja, klijent, musze sie sam o to
| zatroszczyc...


UWAŻAJ! to potencjalny krętacz, może robić duże problemy.

 ale powiedzial ze jeszcze to sprawdzi :)

| a moze ktos wie co na to prawo??

Tak powinienes dostarczyc sprzet do gwaranta. sprzedawca nie jest Twoim
gwarantem.
Jednak mozesz rowniez pozostawic sprzet u sprzedawcy, jednak traktuj to jako
koniecznosc, popniewaz o wiele lepiej jest oddac go bezposrednio do
autoryzowanego serwisu - szybciej zalatwisz sprawe.


NIE!!!. Możesz dostarczyć sprzęt do miejca, z którego
odebrałeś sprzęt - czyli do sklepu (580 par. 1 k.c.)

KONIECZNIE SPORZĄDŹ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY - z datą dostarczenia
sprzętu i podpisem sprzedawcy oraz pieczątką sklepu. Sporządź
xero reklamacji i zatrzymaj je. Wzór protokołu:

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Sporządzony w dniu.......... w związku ze zgłoszeniem reklamacji z dnia ....
Imię i nazwisko nabywcy ..................................................
Dokładny adres .......................................nr telefonu ........
Data wydania towaru (sprzedaży)..............
nr dowodu zakupu.......... z dnia ...........................
Rodzaj towaru (jeżeli są tam akumulatory wpisz ich numer
identyfikacyjny).......typ .......
cena ................ data produkcji ............... inne cechy...........
Producent ................................................................

Dokładny opis niezgodności towaru z umową (czyli opis usterki..............
..............................................................................
...............................................................................

podpis sprzedawcy                                         podpis nabywcy

Odbierając sprzęt z gwarancji zażądaj pisemnego potwierdzenia daty jego odbioru.

marik

  odbiór pomieszczen
Zostałem poproszony o dokonanie odbioru pomieszczeń pracy pod względem zgodności z przepisami i zasadami BHP.
Czy ktoś z kolegów lub koleżanek dysponuje wzorem protokółu z odbioru pomieszczeń pracy pod względem BHP i mógłby go udostępnić ?
  Instalacja elektryczna odbiór
Witam!
Protokol odbioru to nie pomiary.
Jednym z jego punktow jest posiadanie protokolow pomiarowych.
Zglos sie do swojego ZE dostaniesz wzor.
Pozdrawiam CK
  Protokoły dla frezarek, tokarek i innych :)
Protokoły dla frezarek, tokarek i innych
Witam :)Poszukuje wzoru protokołów dla podanych maszyn w temacie czy moglibyście mi jakoś pomóc?Pozdrawiam

Dla takich potrzeb musicie opracować własny wzór protokołu odbioru maszyny/urządzenia po przeglądzie /remoncie.Najlepiej z tzw.logo firmy w nadłówku. Powinien on zawierać podstawowe informacje o danym urządzeniu:typ,nr fabr.,nr KŚT(o ile prowadzona jest w firmie gospodarka środkami trwałymi i te urządzenia są do nich zaliczane).Następnie, należy podać wykaz dokumentów wg których dokonywany jest przegląd np.DTR-ka(dokumentacja techniczno-ruchowa). Z kolei należy podać zakres prac dotyczących przeglądu (część mechaniczna i elektryczna) i można jeszcze wkomponować rubrykę pomiary ochronne. Zakres pomiarów po przeglądowych zależy od wewnętrznych ustaleń w firmie. No i najważniejsze na koniec: podpisy osób dokonujących przeglądu i podpis osoby przyjmującej urządzenie do eksploatacji(kierownik produkcji,mistrz,brygadzista,operator). No i oczywiście daty wykonania przeglądu i przyjęcia do eksploatacji.Protokoły pomiarów ochronnych są załącznikiem do takiego dokumentu,wzory możesz ściągnąć ze strony SEP w dziale opracowania.Dla każdego urządzenia możesz je wypełniać indywidualnie albo dla grupy urządzeń. Wszystko to zależy od struktury firmy,czy jest w zakładzie dział utrzymania ruchu,jego szef,bo jak są maszyny to dział produkcji na "setkę" jest i ktoś odpowiedzialny niego. Ale najważniejszymi dokumentami wg których należy to wszystko robić są: INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ZAKŁADU i RAMOWY PLAN REMONTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ do tego można jeszcze dodać kartę oceny maszyny/urządzenia w sprawie spełnienia minimalnych wymogów bezpieczeństwa wg dyrektyw UE.
  protokoły
Witam. Mam pytanie. czy ktos ma wzory protokołów :
Protokol odbioru instalacji elektrycznej oraz protokołów z pomiarów. Pozdrawiam
  Ślub w sierpniu 2009 - co już macie a co przed wami?
1. Obrączki:zamówione, odbiór w drugiej połowie lipca
2. Zaproszenia i zawiadomienia:zrobione, jesteśmy w trakcie rozwożenia
3. Formalności w USC:juz po
4. Formalności kościelne:
• Termin jest 29.08.2009, godz. 18:00
• Ofiara dla parafii za wcześnie
• Formalności
- protokół, licencja, zapowiedzi jest, zapowiedź jedna poszła, druga w ta niedzielę, u M idziemy w poniedziałek do księdza
- kurs przedmałżeński zaliczony
- poradnia przedmałżeńska musimy iść
- inna muzyka w kościele
- Kościelny jest
- Ministranci chyba są
- Czytanie ministrant czyta, może kuzyneczka się zgodzi czytać
5. Muzyka w kościele: jest
6. Przystrojenie kościoła: siostra robi wywiady w kwiaciarniach
7. Samochód/ dorożka+ przybranie: samochód jest, przybranie wybrany wzór, robimy rozeznanie w cenach
8. Tablice rejestracyjne: nie ma jeszcze
9. Sala: jest
10. Alkohol: jutro kupujemy, bo dzis sie skończył w makro
11. Napoje: czekamy do lipca, bo jeszcze za wcześnie
12. Tort weselny: kucharka robi
13. Ciasta: kucharka robi, ale niezbyt dobre, będziemy robić sami
14. Dekoracje (kwiaty/ balony): sala udekorowana, być może dodatkowo zakupimy balon strzelający
15. Zespół: jest, w sierpniu idziemy obgadać szczegóły
16. Fotograf: jest
17. Filmowanie: nie ma i nie będzie
18. Nocleg dla gości: po rodzinie i w namiotach
19. Suknia ślubna: jest zamówiona, wypożyczam
20. Bolerko, pelerynka etc.: nie wiem czy będzie, zobaczymy przy przymiarce
21. Biżuteria: jeszcze nie ma, nie mam pomysłu
22. Rękawiczki: podobno mają być
23. Welon, stroik do włosów: jeszcze nie ma, jest upatrzony wzór
24. Buty: jedne są, nie wiem, czy jako ślubne czy na poprawiny
25. Pończochy:
26. Bielizna:
27. Fryzjer: zamówiony, 1 sierpnia próbna
28. Makijaż, wizaż: zamówiony, 1 sierpnia próbny
29. Manicure: jeszcze nie wiem, czy żele, czy własne
30. Wiązanka dla Panny Młodej: pomysł jest, siostra robi rozeznanie w kwiaciarni
31. Wiązanka dla Druhny: j. w.
32. Garnitur/frak/smoking: czekamy do sierpnia na przeceny
33. Koszula:
34. Spinki do mankietów:
35. Krawat(spinka do krawata)/mucha:
36. Buty: wstępnie wypatrzone
37. Bielizna:
38. Księga wpisów dla gości się wahamy czy ma być
39. Butonierka dla Pana młodego nie ma jeszcze
40. Podziękowania dla gości robię pudełeczka, a właściwie przestałam, bo nie ten kolor kartonu kupiłam
41. Drugie buty na zmianę jeszcze brak, szukam
42. Strój na śniadanie następnego dnia w lipcu wesele koleżanki, więc wtedy kupię sukienkę
43. Muzyka na pierwszy taniec wstępnie wybrana
44. Dodatkowe atrakcje dla gości, jak pokazy tańca, sztucznych ogni nie będzie
  Ośrodek Nauki Jazdy Tadeusz R.
Umieszczam wzor wniosku o udostepnienie akt sprawy :

Mrągowo, dnia …………….
Wnioskodawca:
………………………………
zam. ………………………...
………………………..
tel. kontaktowy: ……………

Do Komendy Powiatowej Policji W Mrągowie

Proszę o wydanie kserokopii *) akt sprawy ( w szczególności protokołów czynności oraz wszystkich dokumentów sporządzonych z moim udziałem w toku postępowania przygotowawczego zgodnie z art. 156 §6 kpk ) dotyczącej Pana Tadeusza R. ( sygnatura akt : .............)

Ubiegam się o wydanie kserokopii ze względu na …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za sporządzenie kopii dokumentów przy odbiorze

z chwilą naliczenia jej wysokości przez organ – zgodnie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości

z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz

uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz. U. nr 107, poz. 1006).

*) Dokumenty odbiorę osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie.

..............................................................
(podpis wnioskodawcy)
  ryczałt-nie-ryczałt
hmmm mam problem z zamawiaczem, a mianowice na jakies 7 dni przed otwarciem napisal w odpowiedzi na zapytanie ze zaplata w potepowaniu to ryczalt, z calosci zapisow w siwz wynika ze zaplata ma byc raczej kosztorysowa, wzoru umowy nie ma, sa tylko wytyczne do umowy, w siwz oraz wytycznych slowem nie jest wspomniane o rozliczeniu ryczaltowym.
zapisy SIWZ
1)Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamówienia uwzględniaj?c wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót stanowi?cym zał?cznik do specyfikacji.
2)Zamawiaj?cy zastrzega sobie, iż wszystkie inne koszty zwi?zane z realizacj? zamówienia oprócz robót zasadniczych wycenionych zgodnie z zał?czonymi przedmiarami robót powinny być ujęte w kosztach po?rednich lub innych, dodatkowo wycenionych.
3)Wycenę wszystkich robót w kosztorysie ofertowym należy sporz?dzić w formie kosztorysu uproszczonego zawieraj?cego podstawę podanej wyceny w zał?czonych przedmiarach robót tj. opis robót, jednostkę obmiarow?, ilo?ć, cenę jednostkow? oraz warto?ć pozycji. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, musz? być zawarte w cenach jednostkowych. Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty własne.
4)Podana cena brutto jest obowi?zuj?ca w całym okresie ważno?ci oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji.
5)Wszystkie warto?ci cenowe w ramach przetargu będ? okre?lone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatno?ci będ? realizowane wył?cznie w złotych polskich, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
6)Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).

jedynie punkt 4 pod to podpa?ć może, że jest to ryczałt, tym niemniej słowo ryczałt nie pada ani razu w całym SIWZ.
Inna sprawa, że i tak pisze protest bo cale postepowanie to jeden wielki bubel, jeszcze jakis czas temu jak pracowalem dla zamawiacza za tak przeprowadzone postepowanie dostalbym conajmniej upomnienie lub nagane

btw czy zamawiacz moze zadac czegos takiego:
1.zapewnienia nadzoru geologa nad prowadzonymi robotami – do dokumentów przetargowych należy doł?czyć umowę o sprawowanie nadzoru geologicznego – umowa wstępna, że w przypadku wygrania przetargu dany geolog będzie nadzorował inwestycję (do umowy)
mnie sie wydaje ze nie, ale zamawiacz olal mnie juz przy moim grzecznym pytaniu czemu rzada tylko protokolow odbioru jak moga byc referencje (dalem wyrok i cytat, a zamawiacz dalej chce protokoly odbioru)
  Protokół odbioru(przekazania) alarmu
Witam.
Nie wiem gdzie mogę odszukać wzór protokołu odbioru instalacji alarmowej włamania i napadu.
Nie wiem też czy istnieje taki znormalizowany wzór?
Dziekuje za podpowiedzi i sugestie.
  Gdzie szukać wzorów protokołów?
Każda spółka energetyczna posiada wzory protokołów.
Dla pomiarów do 1kV i powyżej 1kV.
Żadna spółka energetyczna nie dokona poprawnego sprawdzenia lub odbioru jeśli zawartość merytoryczna protokołu nie jest zgodna z jej wzorem.
Pozdrawiam.
  Zakończenie budowyprosto i zrozumiale jakie papiery należy skompletować do Pow. Insp. Nadz.
Budowlanego. Czy trzeba "Zawiadomić o zakończeniu budowy" i wystapić
z "Wnioskiem o pozwolenie na użytkownie", czy wystarczy to drugie?
(znajduje
w necie wzory obydwu pism, ale wykaz załączników jest identyczny).
Czy rzeczywiście należy załączyć "Stanowisko organów wymienionych w art.56
ustawy Prawa budowlanego tj. PIOŚ, PIS, PIP, PSP"
Mam już mętlik w głowie ~~8-(
Aha, czy inspektor w trakcie odbioru rzeczywiście wszystko mierzył i
sprawdzał?

TIA, Pozdrawiam
Weronika


ja to przechodziłem na przełomie sierpnia i września
dokumenty jakie musiał złożyć Kier Bud (on to u mnie załatwiał)

Dokumenty:

Projekt Budowlany (egzemplarz inwestora)
Dziennik Budowy cz. 1 i cz2
Projekt planu zagospodarowania terenu (egzemplarz inwestora)
Pozwolenie na budowę przyłącza energetycznego - kserokopia
Zgody twócy projektu na wszystkie zmiany w projekcie - oryginał
Nadanie numeru budynku - oryginał
Pomiar powykonawczy - oryginał
Pozwolenie na budowę - oryginał
Odbiór przyłącza energetycznego - kserokopia z potwierdzeniem zgodności
Protokół odbioru instalacji elektrycznej - oryginał
Uprawnienia wykonawcy instalacji elektrycznej - kserokopia
Protokół z badań instalacji elektrycznej - oryginał
Uprawnienia wykonawców pomiarów instalacji elektrycznej - kserokopia
Protokół odbioru przewodów kominowych - oryginał
Protokół odbioru przyłącza wodociągowego - oryginał
Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego - oryginał
oraz
Rysunki zamienne (wykazane zmiany w projekcie: piwnica, parter, piętro,
elewacja) - oryginał w 3 egzemplarzach

Atesty (wszystkie elemnety konstrukcyjne):

Świadectwo jakości betonu na fundamenty - oryginał
Świadectwo jakości betonu na strop piwnicy - oryginał
Świadectwo jakości betonu na strop parteru - oryginał
Świadectwo jakości betonu na strop piętra - oryginał
Świadectwo jakości na bloczki betonowe 49x24x12 - fax
Świadectwo jakości na belki stropu TERIVA (wszystkie stropy) - oryginał
Świadectwo jakości na pustaki stropu TERIVA (wszystkie stropy) - oryginał
Certyfikat jakości dla betonu komórkowego odmiany 600 - kserokopia

Atesty (ze względów p-poż):

Świadectwo jakości drzwi p-poż firmy HORMANN - kserokopia
Certyfikat zgodności dla styropian FS - fax

Potwierdzenie przyjęcia tych dokumentów dostałem tego samego dnia co żlożone
dokumenty (to ta magiczna czerwona pieczątka, co pozwala wszystko załatwiać
z różnymi urzędami - zameldowanie, zmiana taryfy prądu i wody, itp) - ale i
tak oprócz meldunku nikt przed upływem 21 dni nie chciał ze mna rozmawiać.
Po tym terminie nie było problemów
Natomiast same dokumenty wróciły do mnie (bez atestów) dopiero 15 listopada
Żadnej kontroli nie było (ponoć jest obowiązkowa jak budowa ma przeznaczenie
usługowe).
I to by było na tyle :-)

Andrzej

  Pliki zrodlowe: prawa autorskie

O ile wiem, w zadnej umowie nie
wyszczegolnia sie takich rzeczy (w kazdym razie ja sie z taka umowa nie
spotkalam).


Mówisz o umowach sporządzanych w twojej firmie czy o umowach, które są w
obiegu w branży?

Jeśli to drugie to aż dziwne, że się z tym nie spotkałaś. Umowa taka to
codzienność i zwie się "Umową na przeniesienie praw autorskich do dzieła /
utworu" i jak ktoś wcześniej zaznaczył określa ona między innymi szczegółowo
pola eksploatacji dzieła a także formę w której dzieło zostaje przekazane
nabywającemu prawa (czyli np. formaty plików).

Można też informacje te (dot. praw autorskich) zawrzeć w umowie dotyczącej
zlecenia, podpisywanej na początku przed podjęciem się pracy jednak uważam,
że warto na to spisać osobny papier, aby kwestie autorskie nie zginęły w
gąszczu innych formalnych paragrafów a zasady były jasne i czytelne.

Ja standardowo zawieram w umowie dotyczącej zlecenia, jeden / góra dwa
paragrafy, w którym jasno zaznaczam, że zostanie spisana osobna umowa na
przeniesienie praw autorskich po wykonaniu i akceptacji dzieła (protokół
odbioru) / utworu przez zlecającego. Oczywiście klient dostaje wzory umów na
początku aby wiedział co go czeka i co za daną kwotę kupuje (co ode mnie
dostaje i co może lub nie może zrobić z tym dalej).

Jeśli chcesz to mogę podesłać wzorek takiej umowy, ale pewnie sporo osób z
grupy też ma i to lepsze ;)

Interesuje mnie sprawa od strony prawnej: czy ja (moja firma)
jestesmy wlascicielami plikow zrodlowych, czy nie.


Poczytaj ustawe o prawie autorskim. Nie wiem, bo nie zaznaczyłaś czy
rozpatrujemy sprawę w granicach terytorium RP, czy poza. Z tego co pamiętam
pracujesz za granicą. Jeśli jednak firma o której piszesz (twoja firma)
zarejestrowana jest w Polsce, a ty jako autor jesteś obywatelem RP,
obowiązuje Cię chyba ustawa o polskim prawie autorskim. Wydaje mi się, że
racja jest po twojej stronie i to ty zadecydujesz co należy się a co nie
klientowi. Proponował bym jednak w takiej sytuacji porozmawiać szczerze z
klientem, określić wstecz warunki poprzedniego zlecenia (w zależności od
tego jak Ci zapłacił i jak przebiegała współpraca) i przekazać prawa w
sposób należyty i pisemny.

Nie będzie złym pomysłem udanie się też do radcy prawnego od tej dziedziny.

Oczywiście będąc zbyt rygorystyczną możesz stracić klienta, ale z tego co
piszesz to chyba i tak chce on działać na własną rękę.

Wykorzystanie twojej pracy w następnej i zupełnie innej publikacji klienta
bez twojej wiedzy wydaje mi się wielce nieuczciwe i jeśli klient chce to
zrobić to powinien dodatkowo zapłacić za licencje / prawa a w dodatku jeśli
boisz się o rezultat jego samodzielnej pracy, możesz także zastrzec sobie
prawo do autoryzacji i w każdej chwili zablokować klienta.

Agnieszka Szuba
Creative Designer
http://www.the-butterfly-within.com/portfolio
http://elfka.deviantart.com/gallery


P.S. W końcu masz piękną stopkę! Specjalnie nie wyciąłem, aż miło popatrzeć.
Cztery linijki i delimiter a tyle radości.

  Rybacy dostaną kasę za dorsza
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację unijnego projektu dot. organizacji rynku rybnego w Polsce. W ramach projektu na wybrzeżu miały powstać regionalne centra obrotu i skupu ryb, co pozwoliłoby ewidencjonować wielkość połowów i skupu ryb w naszym kraju, na wzór państw UE.

Choć wydano na ten cel duże pieniądze, do tej pory uruchomiono tylko jedno takie centrum. Za realizację projektu odpowiadają przede wszystkim resort rolnictwa i współpracująca z nim warszawska Fundacja "Fundusz Współpracy".

Jak ustaliła NIK, realizacja projektu, na który wydano ponad 19 mln złotych, także ze środków UE w ramach funduszu Phare, nie zakończyła się, choć termin upłynął 30 kwietnia 2005 roku. Mimo to resort rolnictwa już w styczniu 2006 roku przekazał do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej informacje o jego pełnej realizacji. Dlatego w tej sprawie NIK przygotowuje zawiadomienie do prokuratury.

Jak wyjaśnił w środę na konferencji prasowej w Szczecinie dyrektor miejscowej delegatury Andrzej Donigiewicz, zawiadomienie dotyczy poświadczenia nieprawdy przez ówczesnego dyrektora Departamentu Rybołówstwa w MRiRW Grzegorza Łukasiewicza, który w październiku 2005 roku przekazał UKIE raport końcowy, mówiący o zakończeniu projektu i powołaniu pięciu centrów rybnych, podczas gdy funkcjonowało zaledwie jedno.

Niewykonanie projektu oznacza opóźnienia we wprowadzaniu w Polsce zasad wspólnej, unijnej polityki ws. rybołówstwa - wynika z kontroli, którą przeprowadziła szczecińska delegatura NIK jesienią 2006 roku; kontrola obejmowała lata 2002-2006.

Jak wykazała kontrola, z centrów organizacji, których miało być w kraju siedem (potem zredukowano ich liczbę do pięciu), do użytku przekazano tylko jedno - w Ustce. W pozostałych przypadkach centra nie ruszyły, bo m.in. przeznaczone na nie budynki nie uzyskały wymaganych zezwoleń, np. nadzoru budowlanego czy sanepidu.

W wyniku kontroli okazało się też, że część zakupionego dużo wcześniej wyposażenia i sprzętu jest w ogóle bezużyteczna dla centrów i dawno straciła gwarancje.

Kontrola objęła resort rolnictwa (odpowiedzialny za budowę i uruchomienie centrów oraz zakup wyposażenia i adaptację budynków), Fundację "Fundusz Współpracy" z Warszawy (odpowiedzialna m.in. za zawarcie i rozliczanie umów z dostawcami urządzeń i wyposażenia), urzędy miast w Helu i Darłowie oraz trzy firmy z branży rybnej. Są to: Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce, Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Szkuner" z Władysławowa i Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb.

Na realizację projektu wydano ze środków UE prawie 2,3 mln euro oraz blisko 11 mln złotych ze środków Ministerstwa Rolnictwa.

NIK wykryła nieprawidłowości przy procedurach przetargowych m.in. na wykonanie adaptacji budynków - wbrew obowiązującym wtedy przepisom urzędnicy resortu rolnictwa przyjęli oferty niespełniające wymaganych wówczas kryteriów, co stanowi naruszenie prawa.

Departament rybołówstwa w MRiRW "był nieprzygotowany organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia inwestycji budowlanych" - czytamy w raporcie podsumowującym wyniki kontroli. "W konsekwencji część działań Ministerstwa było nieracjonalnych lub opieszałych" - podkreślono.

Ponadto pracownicy resortu rolnictwa "nierzetelnie" potwierdzali dokonanie odbiorów zakupionego sprzętu. Polegało to na tym, że protokoły odbiorów podpisywały osoby niewymienione w protokole i nieuprawnione do tego. W konsekwencji potwierdzano odbiór sprzętu jako zgodnego z kontraktem i sprawdzonego, co było nieprawdą.

Ustalenia NIK wykazały też, że Fundacja "Fundusz Współpracy", która miała nadzorować realizację umów z dostawcami sprzętu, robiła to w sposób nierzetelny, który sprzyjał nieprawidłowościom m.in. w odbiorach zamawianych urządzeń. W ocenie kontrolerów fundacja "w niewystarczającym stopniu" monitorowała prawidłowość tych dostaw. (PAP)
  Rybacy oddadzą, co wyłowili
NIK: Kłamstwa przy unijnym programie rybołówstwa
Opublikowano: 9 sierpnia, 2007
Ministerstwo Rolnictwa nie zrealizowało unijnego projektu dot. organizacji rynku rybnego w Polsce - donosi NIK w opublikowanym w środę raporcie. Z planowanych pięciu centrów obrotu i skupu ryb powstało jedno. Na dodatek urzędnicy skłamali w piśmie do urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, że wszystko jest w porządku

Budowa regionalnych centrów obrotu i skupu ryb miała pozwolić na ewidencjonowanie wielkości połowu i skupu ryb w naszym kraju, na wzór państw UE.

Choć wydano na ten cel duże pieniądze, do tej pory uruchomiono tylko jedno takie centrum. Za realizację projektu odpowiadają przede wszystkim resort rolnictwa i współpracująca z nim warszawska Fundacja "Fundusz Współpracy".

Jak ustaliła NIK, realizacja projektu, na który wydano ponad 19 mln złotych, także ze środków UE w ramach funduszu Phare, nie zakończyła się, choć termin upłynął 30 kwietnia 2005 roku. Mimo to resort rolnictwa już w styczniu 2006 roku przekazał do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej informacje o jego pełnej realizacji. Dlatego w tej sprawie NIK przygotowuje zawiadomienie do prokuratury.

Jak wyjaśnił w środę na konferencji prasowej w Szczecinie dyrektor miejscowej delegatury Andrzej Donigiewicz, zawiadomienie dotyczy poświadczenia nieprawdy przez ówczesnego dyrektora Departamentu Rybołówstwa w MRiRW Grzegorza Łukasiewicza, który w październiku 2005 roku przekazał UKIE raport końcowy, mówiący o zakończeniu projektu i powołaniu pięciu centrów rybnych, podczas gdy funkcjonowało zaledwie jedno.

Niewykonanie projektu oznacza opóźnienia we wprowadzaniu w Polsce zasad wspólnej, unijnej polityki ws. rybołówstwa - wynika z kontroli, którą przeprowadziła szczecińska delegatura NIK jesienią 2006 roku; kontrola obejmowała lata 2002-2006.

Jak wykazała kontrola, z centrów organizacji, których miało być w kraju siedem (potem zredukowano ich liczbę do pięciu), do użytku przekazano tylko jedno - w Ustce. W pozostałych przypadkach centra nie ruszyły, bo m.in. przeznaczone na nie budynki nie uzyskały wymaganych zezwoleń, np. nadzoru budowlanego czy sanepidu.

W wyniku kontroli okazało się też, że część zakupionego dużo wcześniej wyposażenia i sprzętu jest w ogóle bezużyteczna dla centrów i dawno straciła gwarancje.

Kontrola objęła resort rolnictwa (odpowiedzialny za budowę i uruchomienie centrów oraz zakup wyposażenia i adaptację budynków), Fundację "Fundusz Współpracy" z Warszawy (odpowiedzialną m.in. za zawarcie i rozliczanie umów z dostawcami urządzeń i wyposażenia), urzędy miast w Helu i Darłowie oraz trzy firmy z branży rybnej. Są to: Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce, Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Szkuner" z Władysławowa i Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb.

Na realizację projektu wydano ze środków UE prawie 2,3 mln euro oraz blisko 11 mln złotych ze środków Ministerstwa Rolnictwa.

NIK wykryła nieprawidłowości przy procedurach przetargowych m.in. na wykonanie adaptacji budynków wbrew obowiązującym wtedy przepisom urzędnicy resortu rolnictwa przyjęli oferty niespełniające wymaganych wówczas kryteriów, co stanowi naruszenie prawa.

- Departament rybołówstwa w MRiRW był nieprzygotowany organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia inwestycji budowlanych - czytamy w raporcie podsumowującym wyniki kontroli. - W konsekwencji część działań Ministerstwa było nieracjonalnych lub opieszałych - podkreślono.

Ponadto pracownicy resortu rolnictwa "nierzetelnie" potwierdzali dokonanie odbiorów zakupionego sprzętu. Polegało to na tym, że protokoły odbiorów podpisywały osoby niewymienione w protokole i nieuprawnione do tego. W konsekwencji potwierdzano odbiór sprzętu jako zgodnego z kontraktem i sprawdzonego, co było nieprawdą.

Ustalenia NIK wykazały też, że Fundacja "Fundusz Współpracy", która miała nadzorować realizację umów z dostawcami sprzętu, robiła to w sposób nierzetelny, który sprzyjał nieprawidłowościom m.in. w odbiorach zamawianych urządzeń. W ocenie kontrolerów fundacja "w niewystarczającym stopniu" monitorowała prawidłowość tych dostaw.

Wiceminister gospodarki morskiej Zbigniew Graczyk w rozmowie z PAP nie odniósł się bezpośrednio do raportu NIK, lecz do obecnej sytuacji tej branży. Wyjaśnił, że do końca roku będą działały wszystkie centra.

"Na dzisiaj jest to tylko problem biurokratyczny, leżący po stronie ministerstwa rolnictwa, ponieważ trzeba protokołem przekazać majątek centrów rybnych osobom, które będą je eksploatowały. Mam tu na myśli samorządy lub organizacje producenckie" - powiedział. Podkreślił, że dotychczas ministerstwo rolnictwa jeszcze tego nie zrobiło.
źródło:
  Oświadczenie Zarządu Głównego Zrzeszenia Rybaków Morskich -
ZRM stawało w ochronie za p. G.Ł.
Nie w poniższej sprawie.
NIK: Kłamstwa przy unijnym programie rybołówstwa
Opublikowano: 9 sierpnia, 2007
Ministerstwo Rolnictwa nie zrealizowało unijnego projektu dot. organizacji rynku rybnego w Polsce - donosi NIK w opublikowanym w środę raporcie. Z planowanych pięciu centrów obrotu i skupu ryb powstało jedno. Na dodatek urzędnicy skłamali w piśmie do urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, że wszystko jest w porządku

Budowa regionalnych centrów obrotu i skupu ryb miała pozwolić na ewidencjonowanie wielkości połowu i skupu ryb w naszym kraju, na wzór państw UE.

Choć wydano na ten cel duże pieniądze, do tej pory uruchomiono tylko jedno takie centrum. Za realizację projektu odpowiadają przede wszystkim resort rolnictwa i współpracująca z nim warszawska Fundacja "Fundusz Współpracy".

Jak ustaliła NIK, realizacja projektu, na który wydano ponad 19 mln złotych, także ze środków UE w ramach funduszu Phare, nie zakończyła się, choć termin upłynął 30 kwietnia 2005 roku. Mimo to resort rolnictwa już w styczniu 2006 roku przekazał do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej informacje o jego pełnej realizacji. Dlatego w tej sprawie NIK przygotowuje zawiadomienie do prokuratury.

Jak wyjaśnił w środę na konferencji prasowej w Szczecinie dyrektor miejscowej delegatury Andrzej Donigiewicz, zawiadomienie dotyczy poświadczenia nieprawdy przez ówczesnego dyrektora Departamentu Rybołówstwa w MRiRW Grzegorza Łukasiewicza, który w październiku 2005 roku przekazał UKIE raport końcowy, mówiący o zakończeniu projektu i powołaniu pięciu centrów rybnych, podczas gdy funkcjonowało zaledwie jedno.

Niewykonanie projektu oznacza opóźnienia we wprowadzaniu w Polsce zasad wspólnej, unijnej polityki ws. rybołówstwa - wynika z kontroli, którą przeprowadziła szczecińska delegatura NIK jesienią 2006 roku; kontrola obejmowała lata 2002-2006.

Jak wykazała kontrola, z centrów organizacji, których miało być w kraju siedem (potem zredukowano ich liczbę do pięciu), do użytku przekazano tylko jedno - w Ustce. W pozostałych przypadkach centra nie ruszyły, bo m.in. przeznaczone na nie budynki nie uzyskały wymaganych zezwoleń, np. nadzoru budowlanego czy sanepidu.

W wyniku kontroli okazało się też, że część zakupionego dużo wcześniej wyposażenia i sprzętu jest w ogóle bezużyteczna dla centrów i dawno straciła gwarancje.

Kontrola objęła resort rolnictwa (odpowiedzialny za budowę i uruchomienie centrów oraz zakup wyposażenia i adaptację budynków), Fundację "Fundusz Współpracy" z Warszawy (odpowiedzialną m.in. za zawarcie i rozliczanie umów z dostawcami urządzeń i wyposażenia), urzędy miast w Helu i Darłowie oraz trzy firmy z branży rybnej. Są to: Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce, Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Szkuner" z Władysławowa i Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb.

Na realizację projektu wydano ze środków UE prawie 2,3 mln euro oraz blisko 11 mln złotych ze środków Ministerstwa Rolnictwa.

NIK wykryła nieprawidłowości przy procedurach przetargowych m.in. na wykonanie adaptacji budynków wbrew obowiązującym wtedy przepisom urzędnicy resortu rolnictwa przyjęli oferty niespełniające wymaganych wówczas kryteriów, co stanowi naruszenie prawa.

- Departament rybołówstwa w MRiRW był nieprzygotowany organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia inwestycji budowlanych - czytamy w raporcie podsumowującym wyniki kontroli. - W konsekwencji część działań Ministerstwa było nieracjonalnych lub opieszałych - podkreślono.

Ponadto pracownicy resortu rolnictwa "nierzetelnie" potwierdzali dokonanie odbiorów zakupionego sprzętu. Polegało to na tym, że protokoły odbiorów podpisywały osoby niewymienione w protokole i nieuprawnione do tego. W konsekwencji potwierdzano odbiór sprzętu jako zgodnego z kontraktem i sprawdzonego, co było nieprawdą.

Ustalenia NIK wykazały też, że Fundacja "Fundusz Współpracy", która miała nadzorować realizację umów z dostawcami sprzętu, robiła to w sposób nierzetelny, który sprzyjał nieprawidłowościom m.in. w odbiorach zamawianych urządzeń. W ocenie kontrolerów fundacja "w niewystarczającym stopniu" monitorowała prawidłowość tych dostaw.

Wiceminister gospodarki morskiej Zbigniew Graczyk w rozmowie z PAP nie odniósł się bezpośrednio do raportu NIK, lecz do obecnej sytuacji tej branży. Wyjaśnił, że do końca roku będą działały wszystkie centra.

"Na dzisiaj jest to tylko problem biurokratyczny, leżący po stronie ministerstwa rolnictwa, ponieważ trzeba protokołem przekazać majątek centrów rybnych osobom, które będą je eksploatowały. Mam tu na myśli samorządy lub organizacje producenckie" - powiedział. Podkreślił, że dotychczas ministerstwo rolnictwa jeszcze tego nie zrobiło.
  PN na dostawę części zam. do pojazdów bojowych
Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie w postępowaniu na dostawę części zamiennych do pojazdów bojowych BRDM-2, BRDM2B „ŻBIK” (nr sprawy: TECHN/209/2008)

ZAPYTANIE:
„W nawiązaniu do w/w przetargu, prosimy o wyjaśnienie, czy wymaganie zamieszczone w pkt. 6.1.9 SIWZ, nie zostało w niej umieszczone omyłkowo, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.) dotyczące oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności Art. 31 cytuję „Ustawy nie stosuje Się do części zamiennych do wyrobów, które zostały wprowadzone do użytku przed dniem wejścia w życie ustawy”. Natomiast wyroby do których kupowane są w ramach tego przetargu części weszły w użytku przed 2006r. i w związku z tym do części do BRDM-2 i BRDM-2B „Żbik” nie jest wymagany certyfikat O i B. Natomiast certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zgodności wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zgodnie z art. 30 tej ustawy, ich ważność upłynęła z dniem 31 grudnia 2007 r.”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający modyfikuje zapis siwz – rezygnuje z punktu 6.1.9 siwz.
Zamawiający informuje, iż wystarczającym warunkiem odbioru podzespołów i części zamiennych do BRDM-2 i BRDM-2B „ŻBIK” jest „protokół odbioru” wystawiony przez wykonawcę i podpisany przez przedstawiciela wojskowego RPW, jako potwierdzenie spełnienia wymagań specyfikacji technicznej określonych w „Wymaganiach eksploatacyjno – technicznych” pkt 3 siwz.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje §6 Warunki dostawy i odbioru wzoru umowy – i otrzymuje on następujące brzmienie:
㤠6.
Warunki dostawy i odbioru: Sprzedawca dostarczy towar na swój koszt. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika odpowiada Sprzedawca. Dostarczony towar będzie fabrycznie nowy. Wyroby będą dostarczone w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym.
Warunkiem odbioru podzespołów i części zamiennych do BRDM-2 i BRDM-2B „ŻBIK” jest „protokół odbioru” wystawiony przez wykonawcę i podpisany przez przedstawiciela wojskowego RPW, jako potwierdzenie spełnienia wymagań specyfikacji technicznej określonych w „Wymaganiach eksploatacyjno – technicznych” pkt 3 siwz oraz §2 umowy.
Odbioru jakościowego i ilościowego dokona Odbiorca w miejscu dostarczenia towaru. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego przez Odbiorcę będzie dostarczenie przez Sprzedawcę wraz z towarem: dowodu dostawy (np. faktura, wz, list przewozowy) i karty gwarancyjnej.
Przyjęcia towaru odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 13.00.”

ZAPYTANIE:
„Równocześnie prosimy o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji dostawy do 45 dni od daty podpisania umowy, gdyż zadania są obszerny i to czyni je trudnymi logistycznie”.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw do 45 dni od dnia podpisania umowy, nie mniej jednak czas ten nie może przekroczyć daty 28 listopada 2008r.
  Spis aktów prawnych wymaganych przez TDT na SKP w ORYGINALE
Witam wszystkich chcialbym sie podzielic informacjami na temat certyfikacji przez TDT jaką niedawno u nas przeprowadzili panowie oto kilka wskazowek:

-na reklamie powinien byc napis : Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów i reklama musi zawierac nr.stacji i zakres upowaznienia oraz nazwe przedsiebiorcy i godz.otwarcia stacji.

-jezeli stacja ma uprawnienia na gaz to musi byc zaopatrzona w detektor gazu ziemnego CNG

-cennik i czynnosci wykonywane podczas badania (instrukcja-kryteria oceny)oraz wzory zaswiadczen drukowanych przez stacje powinny wisiec na hali gdzie dokonujemy badania a nie w biurze,

-dzienniki ustaw tylko w oryginale,

-na wszystkie urzadzenia certyfikaty-maga byc kopie,

-oczywiscie wazne swiadectwa legalizacji urzadzen,

i całą resztę znajdziecie w protokole odbioru stacji przez TDT.(na forum jest wiec mozna sie z nim zapoznac)

Pozd dany!!!

Oto spis aktow prawnych obowiazujacych:

1. Dziennik Ustaw z 2003r., Nr 32, poz. 262, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (ze zmianami),

2. Dziennik Ustaw z 2003 r., Nr 227, poz. 2250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. (ze zmianami),

3. Dziennik Ustaw z 2004r., Nr 238, poz. 2395, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (jeśli stacja posiada dodatkowe uprawnienia),

4. Dziennik Ustaw z 2003r., Nr 192, poz. 1878, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (ze zmianami),

5. Dziennik Ustaw z 2002r., Nr 133, poz. 1122, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 sierpnia 2002 w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego,

6. Dziennik Ustaw z 2002r., Nr 133, poz. 1123, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 sierpnia 2002 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (ze zmianami),

7. Dziennik Ustaw z 2003 r., Nr 227, poz. 2249, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (jeśli stacja posiada dodatkowe uprawnienia),

8. Dziennik Ustaw z 2004, Nr 223, poz. 2261, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów,

9. Dziennik Ustaw z 2005, Nr 25, poz. 209, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

I to wystarczy w zupełnosci Pozd !!!!
  Wypadek drogowy/w pracy/
Geniu- po pierwsze - SPOKOJNIE robic co do Ciebie nalezy.
Napisze w punktach, bo tak mi latwiej, mam troche doswiadczenia w "komunikacyjnych" wypadkach.
Po kolei:
1. Zespol powolany??
2. Poszkodowanego nie przesluchasz, z powodów wiadomych.
3. Swiadkowie jacys są? Jesli tak - przystąpcie do formalnego przesluchania i spiszcie protokoly przesluchan.
4. W jaki sposob zwrociles sie do lekarza i policji o informację? Ustnie? Czasem wystarczy, ale - rzadko. Napisz pismo i tu i tu (oczywiscie PODPIS POWINIEN BYC PRACODAWCY, BO TO ON SIE ZWRACA Z PROŚBĄ, ale jesli nie zechce - pisz sam), do lekarza z prośbą o udzielenie informacji o rodzaju doznanego urazu Waszego pracownika....itp. Powolaj sie na wlasciwy paragraf Rozporządzenia "o postepowaniu wypadkowym" . I czekaj. Jesli Wam lekarz nie odpowie albo raczej odpowie odmownie, zaslaniajac sie tajemnicą lekarska, to mozecie poprosic rodzinę o zwrocenie sie o taka informacje do lekarza i dostarczenie, bo lezy to w interesie poszkodowanego - koniecznosc stwierdzenia i okreslenia urazu! No, nie uprzedzajmy faktow. Pracuj spokojnie i systematycznie.
Podobnie zwróć się PISEMNIE do Komendy Policji, właściwej dla miejsca zdarzenia o kopię sporządzonej notatki albo o informację, zadając konkretne pytania.. Jeśli chcesz - jutro prześlę Ci na wzór takie pisemko do KP. Ostatnio pisałam. Czaasem przysyłają kopię notatki, a czasem pismo. Notatka jest lepsza, bo jest to druk, który zawiera wszystkie istotne dla nas dane, włącznie z wynikiem pomiaru alkoholu. Pismo może coś pominąć. Dlatego warto od razu sformułować konkretne pytania.
Nie sądzę, żeby pozostawili (i lekarz i Policja) pismo bez odpowiedzi. W kazdym razie - jesli nawet tak będzie to zespół będzie miał czarno na białym, że uczynił wszystko, co możliwe dla ustalenia faktycznych przyczyn i okolicznosci wypadku i napotkał "trudnosci obiektywne". Ale - szczerze Ci powiem, ze nie zdarzylo mi sie jeszcze, zeby nie otrzymac odpowiedzi z Policji. W formie albo notatki albo wlasnie pisma z odpowiedziami na moje pytanie. Tyle, ze to przewaznie dlugo trwa i powoduje przekroczenie terminu 14 dni dla sporzadzenia Protokółu.
A wlascicielowi - pracodawcy mozesz/ MUSISZ jedynie grzecznie poradzic, ze od oszacowania szkód samochodowych jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Samochod byl sluzbowy, tak??
Aha! I uświadom pracodawcy (najlepiej jakoś na pismie, w formie informacji - żebyś miał ślad, ze TY chciałes...), ze jesli ON nie chce, to TY mozesz nie robic postepowania powypadkowego ale TO ON odpowiada za odstąpienie od tych czynnosci i moze go to drogo kosztowac... Oplaci mu sie? Dla Ciebie to mały pikuś. Pracodawca nie powołał zespołu, mało tego ZAKAZUJE prowadzenia postepowania - zespół nie pracuje. Nie Twoje zmartwienie.
To tyle, tak na gorąco

Powodzenia!
PS.
Oba pisma oczywiscie POLECONYM a najlepiej ZA ZWROTNYM POSWIADCZENIEM ODBIORU!
Ufff... Musialam troche pozmieniac, bo w pierwszej chwili myslalam, ze to rodzina poszkodowanego sobie nie zyczy i, ze to rodzina jest wlascicielem samochodu i chce tej wyceny szkód od Ciebie. Dopiero potem doczytalam, ze to PEACODAWCA I WLASCICIEL w jednej osobie rzuca Ci klody pod nogi.... No, coz... Blondynka jestem. Musze dwa razy przeczytac, zeby zrozumiec...;-)) Wybaczenia proszę;-)
  książka obiektu budowlanego
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie książki obiektu budowlanego

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór książki obiektu budowlanego, zwanej dalej "książką", oraz sposób jej prowadzenia.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

§ 2. Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej "obiektem", do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

§ 3. 1. Książka powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu.
2. Wzór książki określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Książka powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.
2. W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia.

§ 5. Wpisy do książki obejmują:
1) podstawowe dane identyfikujące obiekt:
a) rodzaj obiektu i jego adres,
b) właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko,
c) protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia,
d) pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,
e) zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,
f) wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;
2) dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;
3) plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła;
4) protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

§ 6. 1. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
2. Wpis do książki powinien:
1) zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła;
2) cechować się jednoznacznością i zwięzłością.
3. Wpisów, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a i b, dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.
4. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.

§ 7. Książki prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się na zasadach dotychczasowych, do wypełnienia tomu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.3)

________
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.
3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882), zachowane w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).
  książka obiektu budowlanego
Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane  właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego zwolnieni są jedynie właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane tzn. obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Wymóg nie dotyczy również właścicieli lub zarządców dróg lub obiektów mostowych, ponieważ obowiązek prowadzenia książki drogi lub książki obiektu mostowego został nałożony na nich na podstawie przepisów o drogach publicznych. Można przyjąć że książki obiektu budowlanego należy prowadzić dla wszystkich obiektów budowlanych, dla których istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek ten dotyczy również obiektów istniejących, niezależnie od daty wzniesienia, dla których dotychczas nie była prowadzona książka obiektu budowlanego. Gdy dla obiektu jest już prowadzona książka obiektu budowlanego, ale w sposób odmienny jak określono w rozporządzeniu, wskazana jest zmiana formy prowadzenia po wypełnieniu aktualnie prowadzonego tomu. Istniejącą książkę, jako ważny dokument należy dołączyć do wymaganej dokumentacji obiektu.
Nowa książka powinna swoją numeracją nawiązywać do poprzednio prowadzonych. Nie wolno niszczyć dotychczas prowadzonych książek, ponieważ stanowią one istotny dokument świadczący o historii obiektu. Książki obiektu budowlanego nie trzeba rejestrować przez organ nadzoru budowlanego, ponieważ stanowią one dokument należący do właściciela obiektu.
Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych, wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.
Wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania aż do rozbiórki obiekt. Procedura przejmowania do eksploatacji obiektu określona jest w ustawie Prawo budowlane. Składa się ona z następujących etapów:
1)zakończenie budowy,
2)powiadomienie właściwych organów o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia jego użytkowania,
3)odbiór obiektu,
4)przekazanie wymaganej dokumentacji do organów nadzoru budowlanego,
5)skierowanie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,
6)uzyskanie decyzji administracyjnej – pozwolenia na użytkowanie obiektu,
7)rozpoczęcie użytkowania obiektu,
8)założenie książki obiektu budowlanego.
  Nr spr. 43/2008 Dostawa cześci zamiennych do podwozia MTLB
Nr sprawy: 43/2008
Nowogród Bobrzański, dnia 03 czerwca 2008 r.

Wg rozdzielnika
Uczestnicy postępowania przetargowego
o numerze 43/2008

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę części zamiennych do podwozia MTLB -zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 3036 Nowogród Bobrzański.

Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655.) informujemy, iż otrzymaliśmy następujące zapytania dotyczące zapisów SIWZ w w/w postępowaniu:

Po analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszym chcemy Państwu zaproponować zmiany do zapisów w przedstawionych dokumentach (tj. wykazu części zamiennych oraz projektu umowy) jn.:
1. Załącznik nr 1 (do naszego pisma) zawiera wykaz części zamiennych z naniesionymi poprawkami. Wszelkie zmiany zapisów (nazw części oraz numerów katalogowych) dokonaliśmy na podstawie obowiązującej i zatwierdzonej do produkcji seryjnej dokumentacji konstrukcyjnej.
Zmiany dokonaliśmy w następujących pozycjach: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 23, 25, 29, 38, 39, 46, 48, 52, 54 i 71.
2. W poz. 48 - nakładki gumowe na gąsienice: interpretujemy, że Zamawiający oczekuje na dostawę: dwóch kompletnych zestawów nakładek gumowych do transportera gąsienicowego MTLB, zgodnie z zatwierdzonymi Warunkami Technicznymi , w ilościach na 1 kpl. tj.: nakładki -236 szt. nakrętki - 492 szt., pokrętło -2szt., nasadki-2 szt., oraz z opisem technicznym i instrukcją eksploatacji.
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy nakładki na gąsienice kute mają być dostarczone do podwozia MTLB, czyli w ilościach 216 szt. + 20 szt. zapasowych itd…, czy do podwozia MTLBu czyli w ilościach 244 szt. + 20 szt. zapasowych -
3. Załącznik nr 2 - zawiera nasze propozycje dot. zmian zapisów do przedstawionego projektu umowy.
Prosimy o analizę naszych propozycji i ewentualną zmianę z zapisach SIWZ.

Zamawiający odpowiada:
1. W związku ze zmianami w obowiązującej i zatwierdzonej do produkcji seryjnej dokumentacji konstrukcyjnej MTLB zamawiający na przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ części zamienne dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie dokonanych zmian konstrukcyjnych w produkcji MTLB jak również dokonanych zmian w posiadanym przez zamawiającego katalogu części zamiennych z roku 1987. Zamawiający jednocześnie informuje wykonawców, że w przypadku zaproponowania produktów równoważnych należy je wyszczególnić w załączonym do odpowiedzi nowym Formularzu ofertowym który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
2. Zapis dotyczący poz. 48 w załączniku nr 1 obejmuje nakładki gumowe na gąsienic w ilości 220 szt./ komplet (tj. 216 + 4 zapasowe).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji oraz rozpatrzenia reklamacji.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy modyfikuje:
a) Zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że w Rozdziale III wykreśla w całości pkt. 7: Wraz w wyrobami wykonawca dostarczy deklarację zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa OiB wystawioną zgodnie z Ustawą z 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2006, Nr 235, poz. 1700)
b) W załączniku nr 1 do SIWZ (Wykaz asortymentowo - Ilościowy Przedmiotu Zamówienia) pozycję nr 8 w której zapis: PAS II-14X10X887 NAPĘDU PRĄDNICY zastępuje zapisem PAS NAPĘDU POMPY WODNEJ SILNIKA
c) W załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy):
- Skreśla się w całości dotychczasowa treść w § 2 - Sposób dostawy pkt. 6
w § 2, pkt 7, ppkt a dopisuje: Wykonawca sporządza Protokół technicznego odbioru (PTO
- Skreśla się w całości dotychczasową treść w § 2, pkt 7, ppkt. b i w to miejsce wprowadza się nową treść o brzmieniu: W uzgodnionym terminie przedstawiciel RPW dokonuje odbioru technicznego wyrobów oraz potwierdza ten fakt w PTO

W związku z powyższym zamawiający w załączeniu przesyła nowy załącznik nr 2
do SIWZ - Formularz ofertowy.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1: Oferta części zamiennych od wykonawcy na 3 str.
2. Załącznik nr 2: Propozycja zmian zapisów do przedmiotowego projektu Umowy od wykonawcy na 2 str.
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3036

(-)ppłk Krzysztof BIALUK
  News
Kibice złożą zawiadomienie do prokuratury
PAP

Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa zdecydował w środę, że złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów podczas zatrzymań i przesłuchań kibiców w ubiegły wtorek.

Stołeczna policja zapewnia, że weryfikuje i sprawdza doniesienia mediów m.in. o przypadkach znęcania się policjantów nad zatrzymanymi kibicami.

Jak poinformował pełnomocnik Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa Andrzej Pleszkun, zarząd po relacjach od kilkudziesięciu kibiców i zebraniu materiału zdecydował, że złoży do prokuratury zawiadomienie. Wyjaśnił, że wśród zebranych dokumentów jest ok. 20 protokołów z obdukcji kibiców po zatrzymaniu lub przesłuchaniu. "Nie chodzi nam o ferowanie wyroków, ale o to, aby odpowiednie organy zbadały sprawę" - podkreślił.

Dodał, że zawiadomienie zostanie skierowane do prokuratury prawdopodobnie w poniedziałek, a "najpóźniej we wtorek".

Pleszkun poinformował ponadto, że kibice Legii złożyli kilkadziesiąt zażaleń na dokonane zatrzymania. Stowarzyszenie pomagało kibicom składać takie zażalenia, m.in. oferując wzór wniosku na swojej stronie internetowej.

W środę mija termin składania zażaleń (trwa siedem dni od momentu zatrzymania), jednak można wysyłać je pocztą - listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru (liczy się data stempla pocztowego), więc jeszcze nie wiadomo, ile ostatecznie osób złoży takie wnioski.

Jak poinformowano w Sądzie Okręgowym w Warszawie, do środowego popołudnia wpłynęło 28 zażaleń od kibiców, jednak kolejne mogą jeszcze wpłynąć drogą pocztową. Jak wyjaśniono w referacie prasowym SO, sąd najprawdopodobniej zwróci się do prokuratury o protokoły z zatrzymań i konieczną dokumentację. Sprawy zażaleń rozpatruje jeden z wydziałów karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Jak informował we wtorek PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji Marcin Szyndler, informacje podane przez media o nieprawidłowościach podczas zatrzymań lub przesłuchań kibiców są weryfikowane i sprawdzane.

We wtorek dziennik "Polska" podał, że "w komisariatach masowo znęcano się nad kibicami". Pytani przez gazetę kibice mówili dziennikarzom m.in., że policjanci niektórym zatrzymanym "kazali się rozebrać do naga i zaczęli kopać". W środę "Życie Warszawy" opublikowało relacje kibiców, którzy twierdzą, że podczas zatrzymania zostali m.in. pobici przez policjantów, a także zdarzały się kradzieże telefonów i pieniędzy.

W ubiegły wtorek wieczorem policja zatrzymała w Warszawie 752 kibiców zmierzających na mecz między Legią Warszawa a drugim stołecznym klubem - Polonią - w Pucharze Ekstraklasy. Osoby te były konwojowane przez policjantów na stadion Polonii przy ulicy Konwiktorskiej. Podczas tego konwoju doszło do zamieszek. Pseudokibice Legii oraz kilku innych drużyn obrzucili policjantów kamieniami i petardami.

Łącznie 688 osobom postawiono zarzuty, w większości - czynnego udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. Wobec 454 osób zastosowano tzw. zakaz stadionowy, a 372 otrzymało dozór policyjny. 235 zatrzymanych dobrowolnie poddało się karze - przeważnie dwóch lat więzienia w zawieszeniu. W poniedziałek sąd odmówił aresztowania ośmiu kibiców podejrzanych m.in. o czynną napaść na policjantów uznając, że wobec podejrzanych wystarczy dozór policji.
  Ślub w czerwcu 2009
No planuję iść w piątek z rana do lekarza, poszłabym jutro ale jest Boże Ciało więc wiadomo. Jak na razie poszła w ruch polopiryna, ciepłe skarpetki i neo-angin.

Moje zestawienie:

1. Obrączki: są już od sierpnia
2. Zaproszenia i zawiadomienia:wszystkie rozdane zbieramy ostatnie potwierdzenia (albo odmowy )
3. Formalności w USC: nie dotyczą nas
4. Formalności kościelne:
• Termin - jest
• Ofiara dla parafii – pewnie dzień przed ślubem
• Formalności
- protokół, licencja, zapowiedzi – wszystko załatwione
- kurs przedmałżeński – można powiedzieć, że "zaliczony"
- poradnia przedmałżeńska – nie ma i nie będzie
- organista – zamówiony
- inna muzyka w kościele – nie ma i nie będzie
- dekoracja - w trakcie załatwiania
- Kościelny - z tego co wiem nie muszę się tym interesować
- Ministranci - patrz wyżej
- Czytanie - chyba nie będę wybierać bo nigdy u nas o czymś takim nie słyszałam
5. Muzyka w kościele:organista,
6. Przystrojenie kościoła: załatwiamy
7. Samochód/ dorożka+ przybranie: jedziemy naszym Cee'dem i będziemy przybranie brali tam gdzie bukiety, mamy już zaklepanego sąsiada, który będzie prowadził, dziś idziemy wybrać wzór przybrania
8. Tablice rejestracyjne: kupione Koniec wolności i Droga do raju
9. Sala: zaklepana,w poniedziałek idziemy omawiać szczegóły
10. Alkohol: wódka kupiona, winko dochodzi więc może będziemy je mieć na weselu, trzeba kupić jakieś nalewki i wina półwytrawne (lub półsłodkie)
11. Napoje: zastanawiamy się jeszcze czy sami będziemy kupować czy brać z lokalu
12. Tort weselny: w cenie sali
13. Ciasta dla gości:
14. Dekoracje (kwiaty/ balony): nie dekorujemy sali, jest piękna sama w sobie
15. Zespół: zamówiony na wesele i poprawiny, zastanawiamy się nad pierwszym tańcem
16. Fotograf: jest
17. Filmowanie: tylko ceremonia w kościele
18. Nocleg dla gości: będziemy rozmieszczać po rodzinie na miejscu... większość u mnie w domku
18a. Transport dla gości: Zamówiony autobus

19. Suknia ślubna: szyje się, w poniedziałek odbiór
20. Bolerko, pelerynka etc.: szyję razem z suknią
21. Biżuteria: jest, prezent na wykupiny
22. Rękawiczki: nie chcę
23. Welon, stroik do włosów: welon też szyje krawcowa, diadem kupiony
24. Buty: są
25. Pończochy: kupione
26. Bielizna: biustonosz, figi i pas do pończoch kupione
27. Fryzjer: moja koleżanka, jestem zapisana na 7:00
28. Makijaż, wizaż: zarezerwowane na 9:00
29. Manicure: umówione na 25.06. na 17:00
30. Wiązanka dla Panny Młodej: zamówiona
31. Wiązanka dla Druhny: nie będzie druchny tylko dwóch świadków, zatem wpinki dla świadków

32. Garnitur/frak/smoking: jest
33. Koszula: jest
34. Spinki do mankietów: kupiłam J. na gwiazdkę
35. Krawat(spinka do krawata)/mucha: nie wiem czy już ma
36. Buty: są
37. Bielizna: nie mam pojęcia na ten temat

A tak to zostały porządki tylko i wyłącznie

Ynka skąd ja znam taką radosną beztroskę... Ja się zawsze martwię o wszystko a on ma wiecznie czas
  Poczta Polska szykuje ofensywę inspekcji abonamentowych
Ruszają kontrole abonamentu RTV

Piotr Pietraszak, rzecznik prasowy Poczty Polskiej, pokazuje wzór legitymacji, którą musi nam pokazać kontroler.

W połowie stycznia do drzwi naszych mieszkań zapukają kontrolerzy. Będą sprawdzać czy jesteśmy uczciwymi obywatelami i płacimy abonament za radio i telewizor. Na chorzowskie ulice, jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnego źródła wyjdzie ich najwięcej, bo około 40 osób.

- Zasady kontroli będą takie jak w poprzednich latach. Wiele osób chyba zapomniało, że takie działania podejmujemy co roku. Na ulice Chorzowa wyjdą kontrolerzy. Nie posyłamy listonoszy, bo ci mają wystarczająco dużo swojej pracy. Jeśli do naszych drzwi zapuka ktoś ubrany w mundur listonosza i będzie chciał wejść pod pretekstem sprawdzenia opłat abonamentowych, to mamy do czynienia z oszustem - mówi Piotr Pietrasz, regionalny rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Kontrole w naszych mieszkaniach będą przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Jeśli w tym czasie w domu nie będzie osoby dorosłej, kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania.

Za abonament telewizyjno-radiowy w Chorzowie nie płaci ok. 40 proc. mieszkańców.

- Na takie osoby są nakładane kary. Trzeba będzie zapłacić około 500 zł. Jednak trudno nam dojść, tak naprawdę kto ten abonament płaci. Jeśli odbiorniki nie są zarejestrowane, to szukaj wiatru w polu, chyba że zostaniemy wpuszczeni do mieszkania i będzie to można zweryfikować - dodaje Pietrasz.

Okazuje się bowiem, że system kontroli nie jest zbyt sprawny. Tak naprawdę nikt z nas nie ma obowiązku wpuszczać kontrolerów do domu. - Jeśli tak się będzie działo, to kontroler musi sporządzić protokół z określeniem przyczyny, która uniemożliwiła kontrolę. Jeśli będzie to odmowa wpuszczenia bez konkretnych argumentów podejmiemy odpowiednie kroki - ostrzega Pietrasz.

Zanim wpuścimy do mieszkania obcą osobę, musimy zażądać od niej, dla własnego bezpieczeństwa, okazania legitymacji pracownika Poczty Polskiej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontroler na podstawie książeczki radiofonicznej stwierdza czy opłata została dokonana i czy w ogóle odbiornik został zarejestrowany. - Sprawdza też czy odbiornik po uruchomieniu umożliwia dobry odbiór - dodaje Pietrasz.

Jeśli zostaniemy złapani na niepłaceniu, to pamiętajmy, że nikt nie może żądać od nas pieniędzy od ręki. Do opłat mamy specjalnie przygotowane bloczki, a wpłat dokonujemy w banku lub na poczcie.

- Zdajemy sobie sprawę, że kontrolę, mogą być pożywką dla oszustów. Dlatego przestrzegam mieszkańców Chorzowa - niech każdy dokładnie zapozna się z tym, czego może wymagać od nas kontroler i czego my, jako klienci możemy od niego zażądać - ostrzega rzecznik.

źródło
  Ilu pomiarowców ?
Witam
Dyskusję uważałem już za zamkniętą, bo nic już nie wnosiła do zadanego przez Edwarda pytania. Zostałem jednak wywołany do tablicy i to przez samego Moderatora, więc wygląda na to, że nie mam innego wyjścia. Szczerze mówiąc nie bardzo mam na to ochotę, bo wygląda to już niemal jak wojna.
Najpierw Moderator mówi tak:
„Ps.
Kolego "Aquarius". Bardzo lubię takie dysputy. Kolega pisze rzeczowo, na temat itd.
Ale mam prośbę – jeżeli kolejne pytania do mnie (lub ogólnie) to w nowym wątku."
a potem zmienia zdanie i wywołuje to przysłowiowej tablicy.
Nie robiłem uników tylko odpowiadałem na te fragmenty, w których się różniliśmy, względnie interpretacja cytowanych przepisów była przez Krystyna naginana i tylko to akcentowałem – w końcu oboje opieraliśmy się na przywoływanych rozporządzeniach [1 i 2 wg Krystyna]. Rozporządzenie [3] jest niepotrzebnie cytowane, bo nie dotyczy merytorycznie głównego wątku – Edward pytał o prace kontrolne pomiarowe w budynku a nie odbiór techniczny budynku I dlatego podawałem ogólne zasady wykonywania pomiarów bez względu na miejsce ich wykonywania. Rzeczą jasna jest, że gdy wykonuje się je w specyficznych warunkach trzeba to uwzględnić np. w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, ale zawsze podstawowe zasady są zasadami Problematyka jednak została nieco rozszerzana (i niepotrzebnie) o ocenę stanu technicznego budynku a to całkiem odmienny temat.

Krystyn niedokładnie czyta moje wypowiedzi np.:
Aquarius napisał:
Teza druga ujęta w pkt. 7 Krystyna też niepotrzebnie ma rygor nakazu ("musi"). Wystarczającym jest podpisanie protokołu z pomiarów przez osobe, która je wykonała.
A Prawo budowlane [3] mówi inaczej.
NIEEE !!! Ja piszę o protokole z pomiarów a nie o protokole z oceny stanu technicznego obiektu budowlanego, subtelna różnica prawda Więc kto ma racje Dalej Krystyn pisze tak:
Aquarius napisał:
Wystarczy zerknąć do pierwszego lepszego poradnika wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, aby zobaczyć, że tak jest.
Tą wypowiedź zostawię bez odpowiedzi.
lub
Aquarius napisał:
Widać to na wielu wzorach prtokołów, jakie znaleźć możemy w literaturze. Nie wiem jaka jest podstawa tezy Krystyna, że tak być musi ?
Tą wypowiedź zostawię bez odpowiedzi.
Po co cytować jak brak ustosunkowania się ? I kto tu robi uniki ??? Takich tekstów jest więcej.

I wciąż ta sporna kwestia czy obaj elektrycy muszą mieć uprawnienia kwalifikacyjne tylu „E”. Nadal twierdze, że nie Nie ma takiego wymogu Nawet w poleceniach pisemnych przy urz. elektr. w warunkach szczególnego zagrożenia dopuszcza się oby drugi członek zespołu nie posiadał świadectwa kwalifikacyjnego czyli był po prostu pomocnikiem.
Krystyn pisze też:
„Odnośnie moich wypowiedzi bez odpowiedzi:
- to nie wiem kto i jakie publikacje posiada;
- przepisy się zmieniają tak szybko, że wielu moich znajomych nie nadąża;
- sam się już gubię o co tu chodzi;
- itd."
To po co zabierać glos w dyskusji jak się nie wie co chodzi Gdyby Krystyn był tylko tradycyjnym uczestnikiem forum, jakoś bym to przeżył, ale jest MODERATOREM !!!
W FAQ przeczytałem: „Moderatorzy są osobami (albo grupami osób), których zadaniem jest doglądanie forum od czasu do czasu. Mają możliwość zmieniania treści lub usuwania postów oraz blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów w forum, które moderują. Generalnie czuwają aby ludzie nie schodzili z tematu w dyskusjach oraz nie publikowali nieodpowiednich materiałów."Śmiem twierdzić, że kiepsko wywiązuje się z tego zadania. To przykre stwierdzenie, ale jak tak dalej będą się toczyć dyskusje na forum.ise to strach pomyśleć czym stanie się to pierwsze forum elektryków. Ale na to pytanie niech odpowie sobie każdy uczestnik forum, w tym i nasz MODERATOR.
Życzę powodzenia >>>
  Umowa
Zgodnie z obietnicą dzielę się z Wami analizą umowy jaką zleciłem w kancelarii Adwokackiej (dobrej kancelarii). Ogólnie mecenas powiedział że wzór umowy przedstawiony przez SM jest bardzo dobry, rzadko zdarzają się takie i że zazwyczaj piszą wszystko od podstaw, a oto jego uwagi:

§1 – jest ok

§2 – w punkcie 4 proponuję usunąć ostatnie zdanie ostateczny termin zgłaszania zmian upływa, ponieważ skoro wszelkie ew. zmiany i tak wymagają stosownych uzgodnień, nie ma potrzeby dodatkowo ograniczać się wskazywaniem jakiegoś konkretnego terminu.
- w punkcie 6 proponuję dopisać zwrot ust. 4 nastąpi protokołem odbioru nie później niż do dnia
- w punkcie 7 zamiast zwrotu z przyczyn od spółdzielni niezależnych, proponuję zwrot: z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej prowadzenie prac

§3 – jest ok

§4 – jest ok

§5 – w puncie 1, proponuję na końcu zapis: w ciągu 14 dni od daty doręczenia Mu wezwania do zapłaty wraz ze szczegółowym wyliczeniem ewentualnych kosztów, uzasadnionych załączonymi fakturami VAT i rachunkami za wykonane prace, wystawionymi przez wykonawców i podwykonawców tych prac
- w punkcie 2 zamiast zwrotu nie powinna być wyższa niż 5 %, proponuję zwrot: nie może być wyższa niż 5 % oraz na końcu punktu zamiast a dotyczących całokształtu zagadnień z realizacji inwestycji, proponuję mających bezpośredni wpływ na koszt prac, których dotyczą

§6 i §7 – są ok

§8 – w punkcie 1 uważam, że wystarczający jest okres 1 miesiąca, szczególnie z uwagi na konieczność spełnienia przez Pana najpierw warunków wskazanych w podpunktach a-c, + zmiana punktu pierwszego byłaby następująca: Spółdzielnia zobowiązuje się do przeniesienia na Członka Spółdzielni własności lokalu opisanego w §2 wraz z przynależnościami, w terminie 1 miesiąca od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie lokalu, w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich, po:

§9 – jeżeli Spółdzielnia się zgodzi, zamiast całego paragrafu, proponuję zapis, że Niniejsza umowa może zostać rozwiązana wyłącznie z przyczyn przewidzianych w jej treści.

i wtedy §10:

1. Spółdzielnia ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z przyczyn leżących po stronie Członka Spółdzielni, w sytuacji, gdy:
a) zalega on z zapłatą dwóch kolejnych rat, bądź też części dwóch rat i pomimo pisemnego wezwania do uzupełnienia zaległości w terminie 14 dni nie dokona wpłaty
b) Członek Spółdzielni pozostaje w zwłoce z zapłatą kosztów wynikających z ostatecznego rozliczenia kosztów inwestycji i pomimo wezwania w trybie przewidzianym w podpunkcie a) nie uiścił należności.
2. Punkt drugi może zostać
3. Punkt trzeci również
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z winy drugiej strony, w przypadku gdy ta strona dopuszcza się powtarzającego się ciężkiego naruszania warunków niniejszej umowy

§11 – proponuję nadać mu brzmienie:

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w §10 pkt 3 i 4 (w zakresie wypowiedzenia z winy Spółdzielni), Spółdzielnia zobowiązana jest zwrócić Członkowi Spółdzielni wszystkie wpłacone środku w wartości nominalnej, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy

§12 – jest ok

§13 – w punkcie 1 proponuję zmianę: Strony zobowiązane są w trakcie realizacji inwestycji do utrzymywania ze sobą stałego i bezpośredniego kontaktu, oraz do każdorazowego zawiadamiania drugiej strony o zmianie dotychczasowego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku wszelkie doręczenia przekazywane na dotychczasowy adres strony, która dopuściła się zaniedbania, uważa się za prawnie skuteczne

– proponuję dopisać punkt 2, o treści:
W trakcie realizacji inwestycji, Członek Spółdzielni ma także prawo do dokonywania systematycznych oględzin lokalu jak i całej inwestycji.

§14 – jest ok

§15 – – proponuję dopisać punkt 4, o treści:
W przypadku przedłożenia do dyspozycji lokalu mieszkalnego nie spełniającego warunków określonych w § 3 niniejszej umowy, nie stosuje się opłat, o których mowa w ust. 3 niniejszego par. do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Pozostałe paragrafy do końca są ok.

Uwagi te przesłałem do SM – oczywiście liczę się z tym że nie wszystkie z nich przejdą, jednak już przy rozmowie telefonicznej z SM spotkałem się z jej przychylnością do wielu z nich. Teraz czekam na termin podpisania umowy – oczywiście u Notariusza. Tu także należy się plus dla SM gdyż mają zaprzyjaźnioną kancelarię i wszystko ustalą (przy ul. Armii Krajowej). Pozostaje mi tylko zapłacić za usługi notarialne około 1200PLN
  WRAŻENIA PO ODBIORZE MIESZKANIA
To ladnie was zalatwili z tymi ukosami na antresoli. Z jednej strony dostaniecie zwrot kasy ale z drugiej...to z czasem bedziecie mocno garbic sie ;))) (oczywiscie zart).

Jesli nie ma pradu w mieszkaniach to powiem szczerze odbior wyglada na
czesciowy bo jak sprawdzic czy instalacja dziala czy nie ma jakis przebic elektrycznych itp. Jesli teraz nie mozna tego sprawdzic, nalezy uwzglednic w protokole iż ze wzgledow jakis tam, w dniu odbioru technicznego nie mozna bylo sprawdzic stanu instalacji elektrycznej. Nastapi to w dniu ... itd.

[quote="Ona_I_On"]No my też już po...
U nas nieco mniej weselej, bo powierzchnia użykowa naszego "M" okazała się być mniejsza o (bagatela) 6 m2 - jakoś im się skosy omsknęły :-(

U nas okna ok, ściany posadzki ok, natomiast elewacja zewnętrzna na balkonach do poprawki, drzwi wejścowe na dole uszkodzone, brak wywietrznika w wc na dolnej kondygnacji, i ściany w łazience na antresoli nieco w innym miejscu się znalazły - do poprawki.
Ręce nam opadły z jednego powodu: skosy miały zaczynać się na wysokości 1,10 m hmmm u nas zaczynają się nawet na wysokości 75 cm... czyli nawet zwykła komoda tam się nie zmieści...

Co do prądu, o który tak wszyscy się martwili: przez najbliższe 30 dni zostanie nam (czyli wszystkim mieszkańcom) prąd z budowy. Natomiast w tym czasie zostaną nam dostarczine dokumenty niezbędne do zawarcia indywidualnej umowy z zakładem energetycznym.
Poznaliśmy naszego Zarządcę. Już mamy wyznaczony czynsz :-) jest w granicach przyzwoitości, bo nie całe 260 zł (pierwsza rata nieco wyższa, bo płacimy już za część sierpnia).
Co do liczników wody - fakt, przydałby się jakiś sprzęcik typu peryskop, bo dostęp do nich jest lekko nietypowy powiedziałabym. Ale to nie ja będę leżeć na posadzce i nadwyrężać wzrok.
Gareże ok, komórka chyba też (nie widziałam okładnie, było ciemno).

Jeśli chodzi o wrażenia po odbirze: chyba jednak przewaga pozytywnych odczuć mimo wszystko. Stosunkowo może 70:30, bo jednak są sprawy istotne, na które nie byliśmy przygotowani ("On" ma 192 cm wzrostu i ścięcie skosów bardziej niż to było przewidziane w planach po prostu nas osłabiło).

A! oprócz wyżej wymienonych zaskoczyły nas jeszcze 2 rzeczy: zniknął nam na antresoli niewielki szacht wentylacyjny (o wymiarach 40 x 40 cm - wystawał ze ściany) oraz "zabudowała się" mała wnęka w kuchni.
Z ciekawostek włącznik światła w toalecie wypada dokładnie na środku ościeżnicy (no chyba, że zrezygnujemy z drzwi).
Jesli chodzi o drzwi balkonowe - oba skrzydła otwierają się na oścież ale tylko jedno skrzydło jest uchylne górą. W drzwiach balkonowych producent umieścił wkręty wystające na ok. 4mm.
Ale z ciekawostek pozytywnych: mamy wentylatorek na oknie kuchennym! Taki wihajsterek dzięki któremu nie trzeba otwierać okna a ma się wymianę powietrza... Co też nie wymyslą...

Mieliśmy mieć internet, ale ktoś zapomniał pociągnąć do nas kabelek - nie wiadomo gdzie się kończy. Miejmy nadzieję, że znajdą :-)

Zaopatrzeni jesteśmy natomiast w: gniazdo telefoniczne (mamy TP S.A., ale również za jakiś nieokreślony bliżej czas ma dołączyć do niej Dialog), gniazdo TV (wooooooow i satelita - są zbiorcze czasze antenowe do ASTRY, Polsatu i Cyfry).

Jesli chodzi o termin poprawek: do 14 dni od odbioru - więc bez żadnych tragedii.

Acha, Dante, radzimy otworzyć komórkę lokatorską - zalecają, by się przewietrzyła jeszcze, bo wszystko świeże i mokre - musi przeschnąć...

Co do Cermagu i kafalek... wybraliśmy takie ze średniej półki cenowej i na takie czekamy 3 tygodnie. Nie wiem dlaczego, bo żadna rewelacja - nie widziałam by ludzie się tłukli o ten wzór... Po prostu - zwykłe kafle.

Także radzimy iść na odbiór z pozytywnym nastawieniem, bo zastaniecie zdecydowany brak anomalii budowlanych (typu rura odpływowa na środku sypialni - z czym się już w swoim życiu niestety zetknęłam). Usterki są, ale drobne i do "wyleczenia".[/quote]
  1
Poniższy terminarz przygotowań ślubnych jest orientacyjny. Jeśli organizujecie ślub i wesele w dużym mieście radzimy zacząć przygotowania o dodatkowe 3-6 miesięcy wcześniej.

12-10 miesięcy wcześniej:
wybrać rodzaj ślubu: konkordatowy, cywilny czy oddzielnie kościelny i cywilny;
wybrać kościół lub USC;
ustalić datę ślubu;
wybrać i zarezerwować miejsce przyjęcia weselnego;
ustalić wstępną listę gości weselnych;
opracować orientacyjny budżet;
10-8 miesięcy wcześniej:
zarezerwować termin w kościele lub USC;
wybrać miejsce podróży poślubnej i załatwić urlop na czas podróży;
wybrać świadków;
dowiedzieć się o terminach nauk przedmałżeńskich (trwają do 10 tygodni);
8-6 miesięcy wcześniej:
zakupić buty i bieliznę ślubną (będzie potrzebna przy mierzeniu sukni);
wybrać suknie ślubną dla panny młodej (na zamówioną suknie z katalogu czeka się ok.3 miesięcy, wziąć pod uwagę poprawki) i strój dla pana młodego;
przygotować listę prezentów;
zapisać się na nauki przedmałżeńskie;
6 miesięcy wcześniej:
podjąć ostateczną decyzję o miejscu i dacie ślubu, ustalić to z urzędnikiem lub księdzem;
zorganizować wieczór panieński i kawalerski (data, miejsce, lista gości, atrakcje);
zarezerwować termin u fotografa i videofilmowca;
zarezerwować termin u zespołu muzycznego;
4 miesiące wcześniej:
zrobić rezerwacje związane z podróżą poślubną (hotel, samolot), załatwić wizy i szczepienia;
wybrać i kupić obrączki;
zarezerwować transport dla Pary Młodej i gości;
wybrać wzór zaproszenia oraz tekst, zlecić wykonanie;
wybrać i zamówić wizytówki na stoły, etykiety weselne, upominki dla gości;
3 miesiące wcześniej:
zarezerwować nocleg dla gości;
skompletować potrzebne dokumenty;
spisać protokół przedślubny w kancelarii parafialnej;
2 miesiące wcześniej:
rozesłać zaproszenia;
poinformować gości o listach prezentów;
ustalić przebieg uroczystości w kościele lub USC;
ustalić szczegóły z zespołem muzycznym, fotografem i videofilmowcem;
zamówić tort weselny i ciasta;
spotkać się z notariuszem w przypadku wprowadzenia rozdzielności majątkowej;
zapisać się na kurs tańca;
1 miesiąc wcześniej:
kupić napoje i alkohol na uroczystość weselną;
zamówić kwiaty: wiązankę dla panny młodej, butonierki, stroiki, dekorację kościoła i samochodu;
ostatecznie ustalić szczegóły dotyczące przyjęcia: nakrycie stołów, ustawienie, menu, dekoracje;
zarezerwować wizytę u fryzjera i wizażystki;
solarium;
I spowiedź przedślubna;
2 tygodnie wcześniej:
skompletować stroje, próbny makijaż i fryzura;
zweryfikować listę gości;
wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i przewiezienie kwiatów i prezentów;
"rozchodzić" nowe buty;
1 tydzień wcześniej:
zamknąć listę gości weselnych, ostatnia konsultacja z organizatorem wesela;
ostatecznie ustalić z księdzem lub urzędnikiem szczegółowy przebieg uroczystości;
spakować walizkę na podróż poślubną;
1 dzień wcześniej:
przygotować dokumenty, obrączki;
spakować kosmetyczkę: dodatkowe rajstopy, tabletki przeciwbólowe, perfumy, kosmetyki, agrafka, plaster,spinki do włosów, chusteczki, igłę i nitkę;
II spowiedź przedślubna;
przewieźć ciasta i torty do sali weselnej;
W dniu ślubu:
odebrać wiązankę ślubną;
fryzjer ,makijażystka, manicur;
Po ślubie:
zwrócić do wypożyczalni stroje, zastawę, meble, itp;
zebrać w jedno miejsce telegramy i życzenia;
załatwić formalności związane ze zmianą nazwiska: praca, urzędy, banki, itp.
wysłać do gości podziękowania;
po ok 1 tygodniu udać się do urzędu USC po odbiór skróconego odpisu aktu małżeństwa.
 WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA MIESZKANIA
Wzór protokołu przesłuchania świadka
wzor protokolu wypadku
wzór protokołu zdawczo odbiorczego
wzorow tatuaz tatuaze tribale
wzór tablicy rejestracyjnej
wzór upoważnienia do kontroli podatkowej
wzor obliczenie odsetek kredytu
wzor umowy darowizny domu
wzor oficjalnego listu po angielsku
wzor pisma alimenty
WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wzoru adresowania koperty
wzór pracy zaliczeniowej
wzor polecenie przelewu wplata
  • do podstrony 333
  • czym;odbarwic;paznokcie;po;ciemnym;lakierze
  • problem z logowaniem
  • dwunastka krajcok
  • titan quest polska strona